Te dwie dziedziny nauki wcale nie muszą być trudne. Przekonają się o tym czytelnicy książek, w których zebrano artykuły z „Delty”.

„Delta” to popularnonaukowy miesięcznik, w którym są publikowane artykuły dotyczące astronomii, informatyki, fizyki, matematyki oraz różności z pogranicza nauk ścisłych i przyrodniczych. Autorami tekstów są pracownicy Uniwersytetu Warszawskiego oraz innych instytucji naukowych. Czasopismo ukazuje się od ponad 40 lat. Teraz część artykułów z „Delty” można znaleźć w dwóch nowo wydanych książkach.

 

Wielkie liczby w niewielkim formacie

„O twierdzeniach i hipotezach. Matematyka według Delty” to zbiór 44 artykułów skierowanych do osób, które chciałyby poznać najciekawsze osiągnięcia w tej dziedzinie nauki. Kilkudziesięciu autorów jasno i precyzyjnie opisuje twierdzenia i hipotezy, które zdeterminowały współczesny obraz matematyki.

 

W książce można znaleźć wyjaśnienie m.in. prawa wielkich liczb, paradoksalnego rozkładu kuli Banacha–Tarskiego, twierdzenia o czterech barwach i twierdzenia Godla. Jest też wiele o fundamentalnych pojęciach, takich jak: charakterystyka Eulera, wymiar, liczby rzeczywiste i zespolone, równowaga Nasha, a także o hipotezach, których nikt dotąd nie potrafił udowodnić, i o tych, które w ostatnich latach stały się twierdzeniami.

 

Co mają smoki do kwantów?

„O kwantach i smokach. Fizyka według Delty” to przegląd najważniejszych zagadnień współczesnej fizyki. W przystępny sposób w książce opisano zagadnienia klasyczne i najnowsze osiągnięcia w dziedzinie fizyki. Książka adresowana jest do czytelników w każdym wieku.

 

W publikacji można znaleźć wyjaśnienia najważniejszych teorii, na których opiera się współczesna fizyka, czyli ogólnej teorii względności Einsteina i mechaniki kwantowej. Wiele miejsca poświęcono odkryciom ostatnich lat, a nawet miesięcy – falom grawitacyjnym oraz cząstce Higgsa.

 

Obie książki są dostępne w księgarni internetowej Wydawnictw Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Więcej informacji o miesięczniku „Delta”.