Malowidła ze Starej Dongoli w dzisiejszym Sudanie, które zostały odkryte przez ekspedycję Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. Kazimierza Michałowskiego UW, są na liście dziesięciu najistotniejszych i najciekawszych odkryć archeologicznych 2023 roku opublikowanej na łamach czasopisma „Archaeology”.

Stara Dongola (staronubijska Tungul) to stolica Makurii, jednego z najznamienitszych państw afrykańskiego średniowiecza. Zespół kierowany przez prof. Artura Obłuskiego, dyrektora Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. Kazimierza Michałowskiego (CAŚ) UW, odkrył tam malowidła przedstawiające święte postaci. Dokonano tego w ramach projektu UMMA – Urban Metamorphosis of the community of a Medieval African capital city, na który naukowiec otrzymał grant Europejskiej Rady ds. Badań. Więcej informacji o malowidłach >>

 

Unikatowe odkrycia

O nowo odkrytych unikatowych malowidłach pisały wiosną media w Polsce i za granicą. Dzieła przedstawiające Matkę Boską, Boga Prawiecznego, Archanioła Michała, Chrystusa i makuryckiego króla Dawida całującego dłoń Chrystusa wywołały również duże zainteresowanie w środowisku naukowym ze względu na nieznane dotychczas w sztuce chrześcijańskiej przedstawienia ikonograficzne zarówno np. Marii, jak i bezpośredniego kontaktu między śmiertelnikiem i istotą nadprzyrodzoną.

 

Takie odkrycia – istotne dla nauki i jednocześnie ciekawe dla szerokiego grona odbiorców – są wybierane do dorocznego zestawienia „Top 10” magazynu „Archaeology”. Czasopismo wydawane jest przez Archaeological Institute of America. Ukazuje się od ponad siedemdziesięciu lat, obecnie w formie papierowej i cyfrowej, dzięki czemu publikowane tam artykuły docierają do osób zainteresowanych archeologią i dziedzictwem kulturowym na całym świecie.

Informacja o malowidłach ze Starej Dongoli w piśmie „Archaeology” >>