Dydaktycy będą mogli uczestniczyć w kolejnych szkoleniach z kompetencji miękkich oraz wykorzystania narzędzi informatycznych w nauczaniu. Wśród lipcowych propozycji znalazły się: warsztat równościowy, praca grupowa na odległość, interaktywne prezentacje, aktywizacja studentów w zajęciach online oraz warsztaty z autoprezentacji. Szkolenia są realizowane w ramach programu Zintegrowanych działań na rzecz Uniwersytetu Warszawskiego.

Aktualnie można zapisać się na szkolenia:

 

  • Jak reagować na dyskryminację w dydaktyce stacjonarnej i zdalnej? Warsztat postaw równościowych,
  • Twórcza współpraca w grupie online przy wykorzystaniu narzędzi webowych i aplikacji,
  • Interaktywne prezentacje i przekaz wizualny przy wykorzystaniu serwisów webowych i aplikacji,
  • Jak aktywizować studentów online? Kreatywne sposoby na prace domowe i zaliczeniowe dzięki aplikacjom i serwisom mobilnym,
  • Autoprezentacja online – budowanie wizerunku profesjonalnego wykładowcy.

 

Pełna informacja o kursach znajduje się w harmonogramie.

 

W celu rejestracji na wybrane szkolenie oraz zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na jego temat, należy zalogować się na platformie http://szkolenia-rozwoj.uw.edu.pl/, otworzyć kategorię „Szkolenia dla nauczycieli akademickich”, a następnie:

 

  1. wybrać kategorię szkolenia wskazaną w pierwszej kolumnie harmonogramu;
  2. wyszukać szkolenie wg terminu i nazwy i dalej postępować zgodnie z informacjami w opisie kursu.

W szkoleniach realizowanych w ramach ZIP mogą uczestniczyć nauczyciele akademiccy, którzy w semestrze po zrealizowanym kursie mają zaplanowane zajęcia dydaktyczne. Więcej informacji na temat zasad udziału można znaleźć w Zasadach uczestnictwa i Regulaminie, dostępnych przy opisie każdego szkolenia na platformie http://szkolenia-rozwoj.uw.edu.pl/.

 

Ankieta dla dydaktyków

Nauczyciele akademiccy mogą wziąć udział w badaniu potrzeb szkoleniowych. Celem badania jest poznanie opinii dydaktyków o pożądanych tematach szkoleń oraz o preferencjach związanych z organizacją zajęć. Aby wypełnić ankietę, należy zalogować się na stronie http://szkolenia-rozwoj.uw.edu.pl/ i otworzyć panel „Informacje organizacyjne dla nauczycieli akademickich”. Następnie trzeba kliknąć „Zapisz mnie”, a system przekieruje na stronę informacyjną. W części „Ankiety – badanie potrzeb szkoleniowych” należy wejść w „Badanie potrzeb szkoleniowych nauczycieli akademickich” i postępować zgodnie z dalszymi instrukcjami.

 

Bieżące informacje o szkoleniach są dostępne na stronie www.zip.uw.edu.pl w zakładce „Wykładowcy”. Pytania można przesyłać na adres szkolenia.dydaktyczne@uw.edu.pl. Ofertę kursów przygotowuje Sekcja ds. rozwoju kompetencji nauczycieli akademickich BSP UW.