NCBiR dofinansowało przedsięwzięcia naukowe, które posłużą gospodarce. Takie są badania dr. Rafała Archackiego, dr Marii Górnej i dr. Konrada Iwanickiego.

VI Konkurs Narodowego Centrum Badań i Rozwoju był skierowany do młodych naukowców prowadzących badania, które da się zastosować, czyli te o potencjale wdrożeniowym i komercjalizacyjnym. Według jury dofinansowane prace wzmocnią przepływ wiedzy z instytucji naukowych do gospodarki.

 

W szóstym konkursie Lider dofinansowanie otrzymało 34 z 358 wnioskujących młodych naukowców. Dostali oni łącznie 40 mln zł.

 

Trzech pracowników Uniwersytetu Warszawskiego 14 grudnia odebrało czeki z grantami.

 

Za pieniądze z konkursu dr Rafał Archacki z Wydziału Biologii będzie opracowywał no­wą metodę na poprawę plonowania i zwiększenia produkcji biomasy roślinnej. Za 1,2 mln zł opracuje małe cząsteczki chemiczne hamujące aktywność cząstek podobnych do białek, które występują u roślin uprawnych. Te cząstki podobne do białek kontrolują wzrost roślin. Obniżenie ich poziomu powoduje silniej­szy wzrost roślin. Dr Archacki zatytułował to przedsięwzięcie „Projektowanie i zastosowanie małych celowanych cząsteczek chemicznych do kontroli procesów wzrostowych u roślin”.

 

Dr Maria Górna z Wydziału Chemii i Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW za 1,2 mln zł stwo­rzy interdyscyplinarny zespół specjalistów zajmujący się produkcją i inżynierią białek. Będzie on opracowywać no­we rozwiązania diagnostyczne i terapeutyczne w leczeniu chorób zakaźnych i immunologicznych czło­wieka. Wyróżniona praca nosi tytuł „Białka IFIT w detekcji RNA patogenów”.

 

Jakość życia ludzi będzie poprawiał dr Konrad Iwanicki z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki. Coraz więcej obiektów ma wbudowane bezprzewodowe mikrourządzenia dające tym obiektom „inteligencję” i czy­niące je elementami globalnej sieci. Mikrourządzenia muszą się ze sobą komunikować, a do tego są wykorzystywane protokoły trasowania. Właśnie nad poprawą ich praktyczności i skalowalności będzie pracował dr Iwanicki. Wykorzysta na to 1,1 mln zł. Przedsięwzięcie będzie prowadzone pod nazwą „Opracowanie, prototypowa implementacja i ewaluacja praktycznego i skalowalnego protokołu trasowania dla bezprzewodowych sieci urządzeń wbudowanych o niskim poborze mocy”.