Laboratorium Cyfrowe Humanistyki UW już działa. Eksperci laboratorium będą pomagać naukowcom z Uniwersytetu w tworzeniu i prowadzeniu projektów z humanistyki cyfrowej.

Powstanie Laboratorium Cyfrowego jest rezultatem współpracy wydziałów i jednostek humanistycznych, na których prowadzi się badania z użyciem narzędzi cyfrowych, a także Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW oraz Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW. Laboratorium będzie wspierać badaczy – humanistów z UW, którzy w swojej pracy już wykorzystują narzędzia cyfrowe lub chcą to robić. Laboratorium będzie udzielać eksperckich porad przy planowaniu i realizowaniu projektów, organizować warsztaty i seminaria, a także spotkania z przedstawicielami podobnych centrów z innych krajów Europy i całego świata. Ponadto laboratorium zajmie się podtrzymywaniem i kontynuowaniem przedsięwzięć już ukończonych w ramach specjalnej „farmy projektów zakończonych”.

 

Podczas otwarcia laboratorium 10 grudnia prof. Marcin Pałys, rektor UW podkreślał znaczenie współpracy specjalistów zajmujących się technologiami z badaczami humanistyki: – Jestem przekonany, że bez komponentu humanistycznego nowe technologie nie będą pełniły w przyszłości odpowiedniej, oczekiwanej przez nas wszystkich funkcji. Nie mam wątpliwości, że w trzecim stuleciu swojego istnienia Uniwersytet powinien łączyć różne dziedziny nauk, różne obszary aktywności badaczy – to właśnie w umiejętności tego połączenia leży siła Uniwersytetu.

 

Rektor przypomniał, że między innymi takie nowoczesne, transdyscyplinarne podejście było argumentem, dzięki któremu polski rząd zdecydował o przyjęciu planu wieloletniego w wysokości prawie miliarda złotych na rozwój Uniwersytetu Warszawskiego. – Ożywienie potencjału nauk humanistycznych i społecznych było tu jednym z głównych argumentów. W kontekście dzisiejszego wydarzenia myślę więc, że przyszłość będzie bardzo ciekawa, znacznie ciekawsza, niż możemy sobie dzisiaj wyobrazić – dodał prof. Marcin Pałys.

 

Prace nad utworzeniem laboratorium trwały kilkanaście miesięcy. – Jestem bardzo dumna, że nie minął rok od naszego pierwszego spotkania ogólnouniwersyteckiego na temat humanistyki cyfrowej, a jesteśmy tutaj, w najbardziej transdyscyplinarnej grupie, jaką możemy sobie wyobrazić. Wspólnie pokazaliśmy, że Uniwersytet jest instytucją, która może wykonać tygrysi skok – powiedziała podczas inauguracji prof. Anna Giza-Poleszczuk, prorektor UW, inicjatorka i promotorka projektu.

 

Podczas otwarcia mówiono też o planach laboratorium. – LaCH jest odpowiedzią na potrzeby nowoczesnej nauki, to swego rodzaju znak czasów. Chcemy rozwijać współpracę, która przekracza podziały dyscyplinarne, instytucjonalne i środowiskowe. Jestem przekonana, że stworzymy mocne forum współpracy ekspertów z nauk humanistycznych i ścisłych, wiodący ośrodek badawczy w zakresie humanistyki cyfrowej w Polsce – mówiła prof. Dorota Urbanek, przewodnicząca Zespołu Koordynacyjnego LaCH.

 

O chęci współpracy z uniwersyteckim laboratorium mówił prof. Laurent Romary, dyrektor DARIAH-EU, czyli europejskiego konsorcjum zajmującego się rozwojem infrastruktury humanistyki cyfrowej. Wykład inauguracyjny wygłosił prof. Gerhard Lauer, dyrektor Centre for Digital Humanities na uniwersytecie w Getyndze.

Siedziba Laboratorium Cyfrowego Humanistyki mieści się w budynku Centrum Nowych Technologii przy ul. Banacha 2C (II piętro). www.lach.uw.edu.pl