Studenci i doktoranci Uniwersytetu Warszawskiego mogą wziąć udział w kursach online lub hybrydowych organizowanych przez uczelnie Sojuszu 4EU+ w semestrze zimowym 2023/2024. Trwa rejestracja na zajęcia uniwersytetów Karola w Pradze, Sorbońskiego i w Mediolanie.

W semestrze zimowym roku akademickiego 2023/2024 uczelnie Sojuszu 4EU+ uruchomią kursy w formie online lub hybrydowej dla studentów i doktorantów wszystkich uniwersytetów członkowskich.

 

W lipcu rejestrację na zajęcia otworzyły uniwersytety Sorboński i Genewski. 24 sierpnia swoją ofertę przedstawił też Uniwersytet w Mediolanie. We wrześniu zapisy dostępne są również na kursy Uniwersytetu Karola w Pradze oraz Uniwersytetu w Heidelbergu.

Ponad sześćdziesiąt zajęć w Pradze

Studenci i doktoranci Sojuszu 4EU+ mają do wyboru sześćdziesiąt sześć kursów organizowanych przez Uniwersytet Karola w Pradze. Wśród nich znajdują się te dotyczące filmu dokumentalnego, prawa ochrony zasobach naturalnych, historii matematyki czy histologii stosowanej.

 

Rejestracja trwa do 29 września.

 

Więcej informacji o kursach i zasadach rejestracji znajduje się w Portalu Studenta 4EU+ >>

Kursy w Heidelbergu

Uniwersytet w Heidelbergu ma w ofercie siedemnaście propozycji zajęć, m.in. kurs czytania po koptyjsku, aktualne zagadnienia związane z językoznawstwem i translatoryką czy międzynarodowe prawo ochrony środowiska.

 

Zapisy trwały do 17 września.

 

Więcej informacji o kursach i zasadach rejestracji znajduje się w Portalu Studenta 4EU+ >>

Dwadzieścia trzy kursy w Mediolanie

Uniwersytet w Mediolanie otworzył rejestrację na ponad dwadzieścia zajęć, w tym m.in. dotyczących ekonomicznej botaniki i zoologii, zarządzania w Unii Europejskiej, kobiet w branży technologicznej czy kultur anglojęzycznych.

 

Rejestracja trwa do:

  • 12 września dla kursów z zakresu nauk ścisłych i technicznych, prawa, nauk politycznych i humanistycznych;
  • 27 września dla kursów z zakresu medycyny, nauk rolniczych, mediacji językowej i kulturowej.

Więcej informacji o kursach i zasadach rejestracji znajduje się w Portalu Studenta 4EU+ >>

 

Zajęcia na Sorbonie 

Trwają jeszcze zapisy na dwa kursy Uniwersytetu Sorbońskiego:

  • Thinking AI: Bringing together ethical, legal and social aspects of AI (online, język angielski, dla studentów i doktorantów) – rejestracja ciągła;
  • Thinking the samizdat, 4. season: Dissent & creation (hybrydowe, język francuski, dla studentów studiów II stopnia i doktorantów) – rejestracja do 15 grudnia.

Więcej informacji o kursach i zasadach rejestracji znajduje się w Portalu Studenta 4EU+ >>

Kursy Uniwersytetu Genewskiego

12 września zakończyła się rejestracja na dwa kursy Uniwersytetu Genewskiego

  • Introduction to Programming (online, język angielski i francuski, dla studentów studiów I stopnia);
  • Chemical Biology (online, język angielski, dla studentów studiów II stopnia i doktorantów).

Więcej informacji o kursach i zasadach rejestracji znajduje się w Portalu Studenta 4EU+ >>

Zajęcia na Uniwersytecie Warszawskim

Studenci z innych uczelni 4EU+ mogą wziąć udział w zajęciach organizowanych przez Uniwersytet Warszawski. UW przygotował trzydzieści siedem kursów dotyczących m.in.: antropologii Brazylii, języka nowych mediów czy międzynarodowych systemów ochrony zdrowia.

 

Rejestracja trwa do 8 października.

 

Szczegółowe informacje o oferowanych kursach, procedurze i terminach rejestracji znajdują się w Portalu Studenta 4EU+ >>

Na kursy Uniwersytetu Warszawskiego obowiązują zapisy za pośrednictwem systemu USOS, jak na wszystkie pozostałe zajęcia.