Uniwersytet Warszawski Studia I i II stopnia

Uniwersytet Warszawski należy do 3% najlepszych uczelni na świecie według rankingów THE, QS i ARWU, zajmuje pierwsze pozycje w krajowych rankingach szkół wyższych. Uniwersyteckie wydziały i inne jednostki prowadzą ponad sto kierunków i specjalności wszystkich trybów studiów, od „a” jak administracja do „z” jak zastosowania fizyki w biologii i medycynie. Co roku Uniwersytet dodaje do nich nowe propozycje. Absolwenci UW niezależnie od tego, który kierunek studiowali, dobrze radzą sobie na rynku pracy. Świadczą o tym wyniki badań prowadzonych wśród absolwentów.

Uniwersytet Warszawski oferuje:
  • ponad 300 kierunków studiów I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich w zakresie nauk humanistycznych, społecznych, ścisłych i przyrodniczych
  • 34 programy w języku angielskim
  • 25 programów prowadzonych wspólnie z zagranicznymi uczelniami
  • indywidualne studia międzydziedzinowe w obszarach nauk humanistycznych i nauk społecznych oraz w obszarach nauk ścisłych, przyrodniczych, społecznych i humanistycznych, a także inne programy interdyscyplinarne
  • kierunki, na które można aplikować w ramach procedury PEU/RPL „Potwierdzenie efektów uczenia się”
  • programy z elementami nauk medycznych oraz inżynierskie
Studia z gwarancją jakości

Uniwersytet przywiązuje dużą wagę do jakości kształcenia. Pracując nad ulepszaniem programów nauczania, uczelnia podlega kontroli wewnętrznej, jak również tej przeprowadzanej przez instytucje zewnętrzne, takie jak Polska Komisja Akredytacyjna. Więcej o jakości kształcenia

 

Kierunki w językach obcych

Na Uniwersytecie można studiować nie tylko po polsku. Do wyboru są 34 programy w języku angielskim, które są prowadzone zarówno na pierwszym, jak i drugim stopniu studiów, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Studiować po angielsku można m.in. archeologię, chemię, ekonomię, filozofię, finanse, inwestycje i rachunkowość, psychologię oraz zarządzanie międzynarodowe. Z tego typu oferty korzystają nie tylko cudzoziemcy, ale też studenci polscy, którzy chcą zwiększyć swoje szanse na rynku pracy. Z roku na rok wzrasta także liczba przedmiotów prowadzonych na UW w językach obcych na kierunkach polskojęzycznych. Obecnie do wyboru jest ok. 2 tys. tego typu zajęć.

 

E-nauczanie

Coraz więcej zajęć na Uniwersytecie prowadzonych jest przez internet. E-nauczanie na UW odbywa się przez platformę edukacyjną Moodle. Przez internet można odbyć też zajęcia ogólnouniwersyteckie. Są to przedmioty dostępne dla wszystkich studentów, którzy chcą poszerzyć wiedzę z dziedziny niekoniecznie związanej z ich kierunkiem studiów. Przez internet humaniści mogą uczyć się fizyki, można pogłębić wiedzę o poprawnej polszczyźnie albo nauczyć się korzystać z programów do analizy danych i innych programów komputerowych.

 

Przez internet można też uczyć się języków obcych. Część tradycyjnych lektoratów zastępują e-lektoraty, dzięki nim można przed własnym komputerem podszkolić język angielski, arabski, niemiecki czy rosyjski. Na platformie dostępne są też testy poziomujące, próbne egzaminy certyfikacyjne na poziomie B2 oraz repetytoria językowe do powtórzenia materiału przed zaliczeniami.

 

Studenci pierwszego roku mogą też przejść obowiązkowe szkolenia biblioteczne i BHP odbywające się przez internet, a osoby spoza społeczności akademickiej uczestniczyć w kursach otwartych (płatne).

Zobacz więcej

 

W 2021 roku Uniwersytet Warszawski funkcjonował w szczególnych warunkach wynikających z pandemii COVID-19. Do końca semestru letniego roku akademickiego 2020/2021 Uniwersytet działał w trybie zdalnym.