Uniwersytet Warszawski został nagrodzony Kryształową Brukselką 2020 w kategorii „NaukaUczelnie”. „To jeden z najważniejszych ośrodków naukowych w Polsce. Skuteczny w zdobywaniu grantów na badania – zarówno z programów krajowych, jak i międzynarodowych” – tak przedstawiono UW podczas Gali Kryształowej Brukselki 2020.

Kryształowa Brukselka przyznawana jest za wybitne osiągnięcia w realizacji i promocji Programów Ramowych Badań i Innowacji Unii Europejskiej. W tym roku nagroda została wręczona za dotychczasowe osiągnięcia w Programie Ramowym Horyzont 2020 (lata 2014–2020). – Nagroda Kryształowej Brukselki przyznawana jest od 2001 roku za sukcesy w Programach Ramowych Badań i Innowacji Unii Europejskiej. Jest ona cenionym wśród naukowców i przedsiębiorców wyróżnieniem za ich aktywność na arenie międzynarodowej i wkład w rozwój polskiej nauki i gospodarki – powiedział dr inż Zygmunt Krasiński, dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego PR Horyzont 2020, podczas otwarcia gali.

Kryształowa Brukselka 2020 dla UW w kategorii „Nauka–Uczelnie”

Uniwersytet Warszawski to jeden z najważniejszych ośrodków naukowych w Polsce. Skuteczny w zdobywaniu grantów na badania – zarówno z programów krajowych, jak i międzynarodowych. Blisko 1/3 budżetu uczelni, wynoszącego ponad 1,7 mld, stanowią środki pozyskane na działalność badawczą.

 

Uniwersytet zajmuje pierwsze miejsce wśród polskich beneficjentów Horyzontu 2020 pod kątem liczby uczestnictw i koordynacji. W ostatniej perspektywie finansowej uczelnia brała udział w 105 projektach, jako partner podmiotów przede wszystkim z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Włoch, Francji i Holandii. Naukowcom związanym z UW przyznano w tym czasie aż dziewięć prestiżowych grantów ERC.

 

Zespoły z Uniwersytetu Warszawskiego realizowały projekty m.in. w ramach obszarów: Działania Marii Skłodowskiej-Curie, Bezpieczeństwo żywnościowe, Europa w zmieniającym się świecie, Infrastruktura badawcza, Transport. Łączna suma dofinansowania na projekty, które są i były realizowane na uczelni w ramach Horyzontu 2020, wynosi prawie 32 mln euro.

 

Prezentacja laureata Kryształowej Brukselki 2020 w kategorii „Nauka-Uczelnie” podczas gali. Źródło: Gala Kryształowej Brukselki 2020 (zapis transmisji na kanale YouTube KPK PB UW)

Laureatów Kryształowej Brukselki 2020 wybrała Kapituła pod przewodnictwem Ministra Edukacji i Nauki. Ogłoszenie wyników odbyło się 18 grudnia podczas Gali Nagrody Kryształowej Brukselki 2020.

 

Do Uniwersytetu Warszawskiego trafiło do tej pory dziewięć Kryształowych Brukselek. W 2001 roku Uniwersytet otrzymał nagrodę w kategorii szkół wyższych. W 2010 roku Wydział Fizyki wygrał wśród instytucji badawczych. W 2013 roku nagrodę indywidualną otrzymał prof. Piotr Sułkowski z Wydziału Fizyki. W tym samym roku oraz trzy lata później UW został laureatem w kategorii jednostek badawczych. Laureatem Kryształowej Brukselki 2016 jest również prof. Mikołaj Bojańczyk z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki. W 2018 roku nagrodę indywidualną odebrał prof. Piotr Sankowski z WMIM, a UW zwyciężył w kategorii „Nauka–Uczelnie”.

Organizatorem konkursu jest Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (KPK PB UE).

Więcej informacji o nominacjach do Nagrody Kryształowej Brukselki 2020 znajduje się na stronie KPK PB UE >>