Uniwersytet Warszawski jest wśród pięciu instytucji nominowanych do Kryształowej Brukselki 2020 w kategorii „Nauka–Uczelnie”. Szansę na nagrodę indywidualną ma również prof. Dorota Pawlak z Wydziału Chemii UW. Lista laureatów zostanie ogłoszona 18 grudnia.

Kryształowa Brukselka przyznawana jest za wybitne osiągnięcia w realizacji i promocji Programów Ramowych Badań i Innowacji Unii Europejskiej. W tym roku nagroda zostanie wręczona za dotychczasowe osiągnięcia w Programie Ramowym Horyzont 2020 (lata 2014–2020). 

Nominacje dla UW

Uniwersytet Warszawski nominowany jest w kategorii „Nauka–Uczelnie”, wraz z czterema innymi instytucjami: Akademią Górniczo-Hutniczą im. St. Staszica w Krakowie, Uniwersytetem Jagiellońskim, Politechniką Warszawską i Politechniką Śląską.

 

O nagrodę indywidualną powalczy zaś prof. Dorota Anna Pawlak z Wydziału Chemii UW. W tej kategorii nominowani są też: dr Jacek Gajewski, prof. Magdalena Król, prof. Krzysztof Pyrć i dr hab. Magdalena Staniszewska.

Laureatów Kryształowej Brukselki 2020 wybierze Kapituła pod przewodnictwem Ministra Edukacji i Nauki. Ogłoszenie wyników odbędzie się 18 grudnia podczas Gali Nagrody Kryształowej Brukselki 2020.

 

Do Uniwersytetu Warszawskiego trafiło do tej pory osiem Kryształowych Brukselek. W 2001 roku Uniwersytet otrzymał nagrodę w kategorii szkół wyższych. W 2010 roku Wydział Fizyki wygrał wśród instytucji badawczych. W 2013 roku nagrodę indywidualną otrzymał prof. Piotr Sułkowski z Wydziału Fizyki. W tym samym roku oraz trzy lata później UW został laureatem w kategorii jednostek badawczych. Laureatem Kryształowej Brukselki 2016 jest również prof. Mikołaj Bojańczyk z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki. W 2018 roku nagrodę indywidualną odebrał prof. Piotr Sankowski z WMIM, a UW zwyciężył w kategorii „Nauka–Uczelnie”. 

Organizatorem konkursu jest Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (KPK PB UE).

Więcej informacji o nominacjach do Nagrody Kryształowej Brukselki 2020 znajduje się na stronie KPK PB UE >>