Dwanaście projektów zgłoszonych przez studentów UW znalazło się na liście rankingowej konkursu „Najlepsi z Najlepszych! 3.0”. Realizacja ich naukowych pomysłów zostanie wsparta ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Program „Najlepsi z Najlepszych! 3.0” adresowany jest do wybitnych studentów, którzy mają plan swojej działalności badawczej. Zakłada głównie sfinansowanie ich uczestnictwa w międzynarodowych konferencjach, zawodach lub konkursach. Organizatorzy otrzymali łącznie 139 ofert.

 

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na listę projektów rekomendowanych do finansowania wpisano 98 tytułów. Między beneficjentów konkursu rozdysponowanych zostanie ponad 11 milionów złotych.

 

Do zwycięskich projektów zgłoszonych przez studentów UW należą:

 

 • Ethos, Patho…logia (Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych);
 • Poszerzenie wiedzy oraz prezentacja wyników badań z zakresu chemii i biologii nukleotydów oraz kwasów nukleinowych poprzez udział członków Koła Naukowego Chemii Biologicznej „Nukleotyd” w międzynarodowych konferencjach naukowych (Centrum Nowych Technologii);
 • Optymalizacja procesu otrzymywania biokompatybilnych nanocząstek metali szlachetnych o szerokiej gamie zastosowań w medycynie i farmacji oraz udział drużyny koła naukowego SANA w międzynarodowych konferencjach i wystawach wynalazków (Wydział Chemii);
 • Przygotowanie merytoryczne i rywalizacja studentów Uniwersytetu Warszawskiego w najbardziej istotnych konkursach międzynarodowych z zakresu fizyki oraz prezentacja wyników pracy na prestiżowych konferencjach naukowych (Wydział Fizyki);
 • Rozwijanie komunikacyjnych rozwiązań tłumaczenia maszynowego bez korpusów równoległych (Wydział Psychologii);
 • Mistrzowie Algorytmiki 2018 (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki);
 • MIM FORCE 1 (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki);
 • Opracowanie systemu wspierającego generację mowy u pacjentów po laryngektomii z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji (Wydział Psychologii);
 • Polscy studenci na międzynarodowych konferencjach naukowych (Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych);
 • Przygotowanie i udział zespołu Uniwersytetu Warszawskiego w międzynarodowych zawodach robotycznych (Wydział Fizyki);
 • Symulacja postępowania sądowego w sprawie podatkowej z uwzględnieniem zastosowania międzynarodowego prawa podatkowego oraz prawa Unii Europejskiej – edycja 2019 (Wydział Prawa i Administracji);
 • Przyczynienie się poszkodowanego a nieprawidłowo wykonana praktyka lekarska w polskim i amerykańskim prawie medycznym – odpowiedzialność administracyjna i cywilna (Wydział Prawa i Administracji).

Otrzymane przez laureatów konkursu „Najlepsi z Najlepszych! 3.0” środki mogą być przeznaczone na sfinansowanie uczestnictwa w międzynarodowych konferencjach, zawodach itp., jak również zakup materiałów związanych z udziałem w tych wydarzeniach.