Publikujemy wspólny komunikat rzeczniczki prasowej UW, specjalistki ds. równouprawnienia i rzeczniczki akademickiej w sprawie doniesień medialnych dotyczących przemocy seksualnej.

Wbrew informacjom, które pojawiają się w przestrzeni publicznej, sprawa opisywanego aktu przemocy, której miał dopuścić się jeden z doktorantów UW, nie została zgłoszona do władz uczelni, wydziału, rzeczniczki akademickiej (ombudsmana UW), ani głównej specjalistki ds. równouprawnienia na UW. Jedna ze studentek w kwietniu rozmawiała z konsultantką ds. przemocy seksualnej działającą przy Rzeczniku Praw Studenta UW, pytając o możliwe formy wsparcia na uczelni, jednak nie złożyła organom uczelni zgłoszenia dotyczącego przemocy seksualnej. Funkcję konsultantki pełni studentka, do której rówieśnicy mogą zgłosić się w sprawach przemocy na tle seksualnym, uzyskując informacje o możliwościach wsparcia, w tym psychologicznego i prawnego. Konsultantka współpracuje bezpośrednio z jednostkami uniwersyteckimi, które zajmują się świadczeniem pomocy dla społeczności uniwersyteckiej.

 

Jeśli studentka lub inne osoby, które doświadczyły przemocy seksualnej zdecydują się złożyć zgłoszenie do jednostek administracji UW, zostaną otoczone wsparciem.

 

Na Uniwersytecie Warszawskim sprawy molestowania seksualnego traktujemy poważnie. Dokładamy też wszelkich starań, żeby udzielić wsparcia osobom poszkodowanym, m.in. psychologicznego i prawnego.

 

Osoba, której dotyczy sprawa jest studentem studiów doktoranckich, a nie pracownikiem uczelni. Aktualnie nie prowadzi zajęć dydaktycznych. W stosunku do doktoranta toczy się postępowanie w innej sprawie. 16 marca rzecznik dyscyplinarny wszczął postępowanie wyjaśniające na wniosek władz rektorskich. Zgłoszenie dotyczy obrotu substancjami odurzającymi. Sprawa wymaga przesłuchania kilkunastu świadków i analizy materiału dowodowego. Obecnie trwa przesłuchanie świadków. Na tym etapie nie zostały postawione zarzuty. Jeśli w toku postępowania zostaną zasygnalizowane inne naruszenia, w tym dotyczące przemocy seksualnej, to takie wątki także będą podlegać sprawdzeniu. W wyjaśnienie tej sprawy na wcześniejszych etapach zaangażowały się również jednostki uniwersyteckie zajmujące się świadczeniem pomocy i wsparcia na UW, m.in. rzeczniczka akademicka UW i  główna specjalistka ds. równouprawnienia na UW.

 

rzeczniczka prasowa UW

specjalistka ds. równouprawnienia na UW

rzeczniczka akademicka UW