W przestrzeni publicznej pojawiło się wiele informacji na temat doktoranta uczelni, który miał dopuścić się przemocy seksualnej. Władzom UW i wszystkim jednostkom świadczącym pomoc dla społeczności uczelni zależy na rzetelnym wyjaśnieniu tej sprawy, a także na rzetelnym przedstawianiu jej opinii publicznej.

Wszystkie osoby, które doświadczyły jakiejkolwiek formy przemocy na Uniwersytecie Warszawskim proszone są o osobiste zgłoszenie do rzeczniczki akademickiej UW (ombudsman@uw.edu.pl), aby możliwe było podjęcie konkretnych działań i zapewnienie pomocy.

Poniżej zamieszczamy informacje dotyczące przebiegu sprawy oraz działań, które toczą się obecnie na Uniwersytecie Warszawskim.

 

 1. Studentka, która miała doświadczyć przemocy, zgłosiła się do konsultantki ds. przemocy seksualnej, współpracującej z Rzecznikiem Praw Studenta przy Samorządzie Studentów UW. Jest to instytucja niezależna, której głównym zadaniem jest poinformowanie rówieśników o możliwościach wsparcia na uczelni i poza nią. Osoba poszkodowana nie zdecydowała się na osobiste zgłoszenie sprawy do jednostek uniwersyteckich, które mogłyby wszcząć postępowanie wyjaśniające lub/oraz powiadomić organy ścigania.
 2. Wszczęcie postępowania przez organy uczelni możliwe jest po otrzymaniu zgłoszenia. Uczelnia musi zapewnić sprawiedliwość postępowania i w sposób obiektywny ocenić materiał dowodowy. Wydawanie osądów na podstawie pojedynczych maili, anonimowych wypowiedzi czy niezweryfikowanych informacji jest niezgodne z podstawowymi zasadami procesowymi.
 3. Sprawy o molestowanie seksualne trafiają do rzeczniczki akademickiej UW (ombudsman) i po uzyskaniu upoważnienia ze strony osób zgłaszających są przekazywane do rektora i rzecznika dyscyplinarnego. Dotyczy to zarówno sytuacji, gdy zgłasza się jedna osoba, jak i sytuacji, gdy zgłasza się więcej osób. Wszystkie działania rzeczniczki akademickiej podejmowane są na podstawie imiennego upoważnienia oraz ustalenia, jaki zakres informacji może zostać przekazany dalej. Podczas spotkań rozmawia się też o potrzebach osób zgłaszających i możliwości wsparcia. Podstawowa zasada, czyli konieczność zgłoszenia poufnego, ale nie anonimowego, nie może zostać zmieniona, przede wszystkim ze względu na ochronę ofiar i przeciwdziałanie ich wtórnej wiktymizacji.
 4. W stosunku do doktoranta oskarżanego w przestrzeni publicznej o przemoc seksualną, toczy się postępowanie wyjaśniające w sprawie obrotu substancjami odurzającymi. Postępowanie, na wniosek władz rektorskich, zostało wszczęte 16 marca. Trwa przesłuchanie świadków i analiza materiałów dowodowych. W toczącym się postępowaniu pojawiają się wątki, dotyczące przemocy seksualnej, które analizowane są ze szczególna starannością.
 5. W przypadku podejrzenia o handel narkotykami mieliśmy do czynienia z informacjami w formie zdjęć konwersacji z komunikatora, które wymagały pogłębionej weryfikacji, w związku z czym polecono przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego rzecznikowi dyscyplinarnemu. W przypadku kwestii związanych z przemocą seksualną i molestowaniem seksualnym takich informacji nie było.
 6. Osoba, która miała dopuścić się przemocy seksualnej jest studentem studiów doktoranckich i nie prowadzi zajęć dydaktycznych. Doktorant podczas studiów prowadził zajęcia w semestrze letnim 2019/2020, które odbywały się w trybie zdalnym. Nie pełnił funkcji opiekuna na wyjazdach studenckich.
 7. Wyjazd, podczas którego doktorant miał dopuścić się przemocy seksualnej, nie był zorganizowany przez uczelnię ani władze wydziału. Wszystkie wyjazdy integracyjne zostały wówczas odwołane z powodu zagrożenia epidemiologicznego.

  rzeczniczka prasowa UW
  specjalistka ds. równouprawnienia na UW
  rzeczniczka akademicka UW