Publikujemy komunikat rektora UW w sprawie rekomendacji związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

W związku z rozszerzaniem się obszarów występowania koronawirusa SARS-Cov-2 na świecie, w tym w Europie władze rektorskie Uniwersytetu Warszawskiego rekomendują podejmowanie następujących działań:

  • Przesunięcie na późniejszy termin lub w wyjątkowych sytuacjach odwołanie wszelkich wydarzeń, w których miały wziąć udział osoby, które przebywały w następujących krajach: Chiny, Hongkong, Korea Południowa, Włochy, Iran i Japonia (Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego dla podróżujących nr 39 Warszawa, 3 marca 2020 r.). Dotyczy to także osób, które przebywały w tych krajach w ostatnich 14 dniach.
  • Decyzje dotyczące przesunięcia lub odwołania innych wydarzeń niż wskazanych w pkt. 1 powinny następować na podstawie analizy potencjalnych decyzji uczestników oraz prelegentów. Ze względu na ograniczenia w zakresie mobilności mogą zachodzić sytuacje, w których osoby, które deklarowały uczestnictwo w danym wydarzeniu będą decydowały się na rezygnację.
  • Ograniczenie do niezbędnego minimum imprez o charakterze wewnętrznym (ogólnouczelnianych, wydziałowych, sportowych itp.) organizowanych przez poszczególne jednostki Uniwersytetu Warszawskiego. Dotyczy to w szczególności wydarzeń gromadzących liczne grono uczestników.
  • Ograniczenie mobilności zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Dotyczy to wszystkich grup pracowników Uniwersytetu Warszawskiego.
  • Zaleca się śledzenie komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego.

Zalecenia wskazane w poprzednich komunikatach dotyczących koronawirusa oraz w liście prorektor Jolanty Choińskiej-Miki pozostają w mocy.

 

Władze Uniwersytetu Warszawskiego, w ramach współpracy z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, pozostają w bezpośrednim kontakcie z członkami specjalnego zespołu ekspertów w zakresie wirusologii, jaki został powołany przez rektora Mirosława Wielgosia. Jego zadaniem jest stałe monitorowanie ryzyka związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa.

 

Jeżeli będzie to konieczne, w kolejnych dniach będą wydawane oddzielne komunikaty dotyczące koronawirusa.

 

Rekomendacja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 >>