Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało listę projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu Uniwersalia 2.2. Wśród nagrodzonych jest dwóch badaczy z Uniwersytetu Warszawskiego.

Konkurs Uniwersalia stanowi jeden z modułów Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. W  jego ramach można składać wnioski o finansowanie projektów dotyczących edycji w języku polskim najważniejszych dzieł kultury, w szczególności z zakresu humanistyki światowej, w celu wprowadzenia ich do polskiego obiegu kulturowego.

 

W tegorocznej edycji Uniwersalia 2.2 wyróżniono dwa projekty badaczy z Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Grecki rękopis

Pierwszy projekt dotyczy wydania, przekładu i opracowania księgi XIII i XIV Antologii palatyńskiej. Za jego realizację odpowiada dr hab. Jan Jakub Kwapisz z Wydziału Polonistyki UW. Antologia palatyńska to jeden z najcenniejszych dokumentów starożytnej literatury greckiej. W zasadniczej części składa się na nią zbiór epigramów ułożonych około 900 roku przez bizantyjskiego uczonego Konstantyna Kefalasa. W konkursie Uniwersalia 2.2 projekt otrzymał finansowanie w wysokości 349 190,40 zł.

 

Wykłady Michela Foucaulta

Drugim nagrodzonym projektem kieruje dr hab. Michał Herer z Wydziału Filozofii UW. W ramach projektu przygotowany zostanie przekład i pierwsza w Polsce publikacja siedmiu tomów wykładów Michela Foucaulta wygłoszonych przez niego w Collège de France. Wydana zostanie również książka zawierająca komentarz naukowy do wykładów. Kwota dofinansowania projektu wynosi 755 070 zł.