Jeszcze szybciej działające aplikacje? Zespół dr. Marcina Pilipczuka będzie pracował nad technikami obliczeń, które mogą nas do tego przybliżyć. Przedstawiamy film o zdobywcy grantu ERC.

Europejska Rada ds. Badań (European Research Council) jest ogólnoeuropejską agencją wspierającą finansowo pionierskie badania, które mogą prowadzić do fundamentalnych odkryć i przełomowych wyników.

 

Dr Marcin Pilipczuk z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki otrzymał grant European Research Council jako czwarty z uniwersyteckich informatyków, którzy analizują algorytmy. Granty ERC przyznano w Polsce 24 razy, 13 z nich trafiło do pracowników UW. Więcej o cyklu

MARCIN PILIPCZUK

Starting Grant dr. Marcina Pilipczuka wynosi ponad 1,2 mln euro i będzie przeznaczony na badanie „Cuts and decompositions: algorithms and combinatorial properties”. Informatyk wraz z zespołem przez pięć lat będzie przyglądał się strukturalnym własnościom sieci komputerowych i próbował wykorzystać je do przyśpieszenia obliczeń. – Uzyskane wyniki będzie można użyć do opracowania szybszych i wydajniejszych programów komputerowych rozwiązujących m.in. problemy spójności – mówi dr Marcin Pilipczuk. – Jeśli pokażemy, że w teorii da się wyliczyć coś dużo szybciej, niż nam się wydawało, to następnym krokiem będzie próba przełożenia tego na praktykę.

 

Na co dzień używamy algorytmów znajdujących najszybsze połączenia – są one zaimplementowane w takich aplikacjach, jak Google Maps czy jakdojade.pl. Znajdowanie najszybszego połączenia jest dobrze już zrozumianym przedstawicielem rodziny problemów, którymi zajmuje się zespół dr. Pilipczuka.

 

Dr Marcin Pilipczuk ukończył na UW Jednoczesne Studia Informatyczno-Matematyczne. W 2007 r. zajął I miejsce w Akademickich Mistrzostwach Świata w Programowaniu Zespołowym (ACM International Collegiate Programming Contest) w Tokio. Otrzymał stypendia z uniwersyteckich programów Nowoczesny Uniwersytet i Doktoraty dla Mazowsza. Pracował na uniwersytetach w Warwick i w Bergen oraz w Simons Institute for Theory of Computing w Berkeley.