Chemicy z UW poszukują nowych nadprzewodników. Tym razem sprawdzali właściwości magnetyczne i strukturalne fluorków dwuwartościowego srebra zawierających sód, potas, rubid lub cez.

W badaniach brali udział naukowcy z zespołu Laboratorium Technologii Nowych Materiałów Funkcjonalnych CeNT UW oraz z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego wraz z kolegami ze Słowenii, Belgii oraz USA.

 

Przeprowadzili symulacje komputerowe, aby przewidzieć strukturę krystaliczną i właściwości magnetyczne związków M2AgF4 (M – jeden z metali alkalicznych). Odkryli, że w zależności od struktury związki te mogą zawierać elektrony o przeciwnych spinach lub spinach skierowanych w tę samą stronę. Ten drugi stan magnetyczny, spotykany m.in. w trwałych magnesach znanych z życia codziennego, oznaczałby koniec marzeń o wytworzeniu nadprzewodników na bazie badanych związków.

 

Podczas badań eksperymentalnych udało się ustalić, że pozycje zajmowane przez atomy fluoru powodują, że związki o wzorze M2AgF4 zawierają elektrony o spinach skierowanych w tę samą stronę, dlatego związki nie stanowią dobrych kandydatów na nadprzewodniki wysokotemperaturowe.

 

Więcej informacji o badaniach można przeczytać na stronie CeNT