Dr Dmitri Levitin z Uniwersytetu Oksfordzkiego został pierwszym laureatem stypendium FNP im. L. Kołakowskiego. Uroczystość wręczenia nagrody odbyła się 25 października na Uniwersytecie Warszawskim.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, ustanawiając w 2015 roku nowy program stypendialny, chciała uhonorować dorobek jednego z najwybitniejszych polskich intelektualistów XX wieku. Wyróżnienie jest przeznaczone dla młodych naukowców zajmujących się filozofią średniowieczną i nowożytną do roku 1939. – Cieszy mnie, że Fundacja na patrona stypendium dla wybitnych młodych historyków wybrała profesora Leszka Kołakowskiego – uczonego, którego zna cały świat, a który o Uniwersytecie Warszawskim mówił: „To jest mój Uniwersytet, w którym czuję się jak w domu” – mówił podczas uroczystości prof. Marcin Pałys, rektor UW.

 

Spotkanie włączono w program trwających od października 2015 roku obchodów 200. rocznicy powstania Uniwersytetu Warszawskiego. – Nasze hasło jubileuszowe to „Dwa stulecia. Dobry początek”. Dobry właśnie dzięki takim ludziom jak Leszek Kołakowski, (…) to właśnie dla nich zarezerwowane są słowa „uczony” i „mistrz” – tłumaczył rektor Pałys. – Bez Leszka Kołakowskiego trudno wyobrazić sobie warszawską szkołę idei, a nawet więcej – polską naukę i kulturę XX wieku. Bez niego historia Uniwersytetu byłaby uboższa, dlatego cieszymy się, że był jej częścią – dodał.

 

Do kapituły konkursu stypendialnego Fundacja zaprosiła wybitnych humanistów, w jej pracach brali udział m.in. profesorowie Rémi Brague z Paryża (Université de Paris I Panthéon-Sorbonne), Wolf Lepenies z Berlina (Freie Universität) oraz Mark Lilla z Nowego Jorku (Columbia University). Kandydaci do stypendium reprezentowali m.in. uczelnie niemieckie, brytyjskie oraz amerykańskie.

 

Początki kariery naukowej dr. Dmitriego Levitina związane są z Uniwersytetem w Cambridge, w 2011 roku obronił tam doktorat poświęcony filozofii angielskiej w drugiej połowie XVII wieku. Obecnie pracuje w oksfordzkim All Souls College, z którym przez wiele lat był związany patron stypendium . – Mówię nie tylko w swoim imieniu, niełatwo być dziś młodym naukowcem zajmującym się humanistyką – dziękował za wyróżnienie dr Levitin. – Stypendium, które otrzymałem, jest wielką zachętą do pracy i osiągania międzynarodowego uznania. Jest to wielki zaszczyt być uhonorowanym nagrodą noszącą imię Leszka Kołakowskiego – podkreślał.

 

Na zakończenie uroczystości laureat wygłosił wykład zatytułowany „How did Isaac Newton become a heretic?”, podczas którego zaprezentował dotychczas nieznane naukowcom dokumenty rzucające nowe światło na ewolucję teologicznych zainteresowań Izaaka Newtona. Analiza poglądów wybitnego uczonego jest jednym z elementów szerszych badań prowadzonych przez dr. Levitina poświęconych wpływowi nowożytnych uniwersytetów europejskich na rozwój ruchów intelektualnych w Europie.

 

Więcej o stypendium im. Leszka Kołakowskiego znaleźć można na stronie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej