Na czym polegają przepływy energii w systemie klimatycznym? Jak w praktyce przejawia się globalne ocieplenie? Czy kryzys klimatyczny i ekologiczny są tym samym? Odpowiedzi na te pytanie i wiele innych poznają uczestnicy kursu e-learningowego „Klimatyczne ABC”, który 1 marca ruszył na UW.

 

W semestrze letnim roku 2019/2020 kurs ukończy pierwsza grupa studentów. Autorzy przewidywali 60 miejsc, jednak ze względu na duże zainteresowanie limit zwiększono do 71. Są to studenci wielu rożnych kierunków humanistycznych, społecznych i z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych, m.in. biotechnologii, etnologii, filologii, filozofii, fizyki, geologii, lingwistyki, prawa, psychologii, socjologii, stosunków międzynarodowych oraz zarządzania.

 

Kurs podzielony jest na 4 części, w których opisano kolejno: mechanizmy, przyczyny i konsekwencje globalnego ocieplenia, a także działania, które mogą zapobiec najbardziej negatywnym skutkom zmiany klimatu.

Inicjatywa opracowania e-kursu dotyczącego problematyki zmiany klimatu powstała w uniwersyteckim zespole „UW dla klimatu” powołanym w październiku 2019 roku przez rektora UW. Jego zadaniem jest proponowanie działań, które uczelnia może podjąć w obliczu kryzysu klimatyczno-ekologicznego oraz opracowanie zestawu rekomendacji i dobrych praktyk związanych ze zmniejszeniem negatywnego wpływu UW na środowisko naturalne. Kurs „Klimatyczne ABC” jest odpowiedzią na potrzebę edukowania społeczności akademickiej oraz społeczeństwa w zakresie stanu klimatu i skutecznych rozwiązań kryzysu. Ma zapewnić studentom dostęp do rzetelnej wiedzy opartej na wynikach najnowszych badań naukowych.

 

„Aby zagadnienie zmiany klimatu opisać w sposób rzetelny i wszechstronny, konieczne jest sięgnięcie do wiedzy z różnych dziedzin nauki. Dlatego autorami kursu jest kilkunastu naukowców reprezentujących między innymi fizykę, biologię, ekonomię i psychologię. Współpracując ze sobą, napisali poszczególne rozdziały i stworzyli materiały edukacyjne zgodne z aktualnym stanem wiedzy naukowej” – napisali we wstępie do „Klimatycznego ABC” autorzy kursu. W opracowaniu poszczególnych lekcji uczestniczyło 19 osób – badaczy z wydziałów: Fizyki, Biologii, Psychologii, Nauk Ekonomicznych, a także Polskiej Akademii Nauk i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Fragment wstępu do „Klimatycznego ABC” (pdf)

Na zakończenie kursu autorzy przedstawiają ostrzeżenie dla ludzkości wystosowane w listopadzie 2019 roku przez 11 tysięcy naukowców ze 153 krajów, w którym zaapelowali oni o powstrzymanie kryzysu klimatycznego. Wskazali precyzyjnie 6 obszarów, w których należy podjąć działania, aby zapobiec eskalacji kryzysu. Uniwersytet Śląski w Katowicach przygotował tłumaczenie apelu na język polski.