Osoby prowadzące na UW zajęcia dydaktyczne będą mogły rozwinąć swoje umiejętności podczas szkoleń, które odbędą się jeszcze przed rozpoczęciem nowego roku akademickiego. Dydaktycy mogą wybierać spośród cieszących się dużą popularnością kursów z obsługi elektronicznych i internetowych narzędzi wspomagających nauczanie oraz zajęć z kompetencji miękkich.

Aktualnie dostępne są szkolenia:

 

 • ABC nauczania zdalnego
 • Przegląd podstawowych aplikacji w nauczaniu zdalnym
 • Interaktywne prezentacje i przekaz wizualny przy wykorzystaniu serwisów webowych i aplikacji
 • Funkcjonalności Google Classroom i Google Forms oraz ich integracja z innymi narzędziami Gsuite w dydaktyce zdalnej i blended learning
 • Google Meet w praktyce – ćwiczenia
 • Jak aktywizować studentów online? Kreatywne sposoby na prace domowe i zaliczeniowe dzięki aplikacjom i serwisom mobilnym
 • Twórcza współpraca w grupie online przy wykorzystaniu narzędzi webowych i aplikacji
 • Narzędzia pakietu GSuite na UW – zastosowanie w dydaktyce zdalnej i mieszanej
 • Interaktywne prezentacje i przekaz wizualny przy wykorzystaniu serwisów webowych i aplikacji
 • Odwrócona klasa jako metoda w pracy zdalnej/mieszanej i stacjonarnej
 • Wirtualne eksperymenty laboratoryjne w naukach ścisłych i przyrodniczych
 • Budowanie konstruktywnej relacji Wykładowca-Student – szanse i zagrożenia
 • Student ze spektrum autyzmu – potrzeby, potencjał i możliwości wsparcia
 • Motywowanie zespołu
 • Wyzwania liderskie i style przywódcze.

 

Pełna informacja o kursach znajduje się w harmonogramie.

 

W celu rejestracji na wybrane szkolenie oraz zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na jego temat, należy zalogować się na platformie http://szkolenia-rozwoj.uw.edu.pl/, otworzyć kategorię „Szkolenia dla nauczycieli akademickich”, a następnie:

 

 1. wybrać kategorię szkolenia wskazaną w pierwszej kolumnie harmonogramu;
 2. wyszukać szkolenie wg terminu i nazwy i dalej postępować zgodnie z informacjami zawartymi w opisie kursu.

Szkolenia są realizowane w ramach programu Zintegrowanych działań na rzecz Uniwersytetu Warszawskiego. Mogą w nich uczestniczyć nauczyciele akademiccy, którzy w semestrze po zrealizowanym kursie mają zaplanowane zajęcia dydaktyczne. Pierwszeństwo uczestnictwa mają osoby, które jeszcze nie korzystały ze wsparcia programu ZIP. Więcej informacji na temat zasad udziału można znaleźć w Zasadach uczestnictwa i Regulaminie, dostępnych przy opisie każdego szkolenia na platformie http://szkolenia-rozwoj.uw.edu.pl/.

 

Pytania można kierować na adres: szkolenia.dydaktyczne(at)uw.edu.pl.