24 sierpnia ogłoszone zostały wyniki rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie na UW. Kandydaci otrzymali wyniki rekrutacji na swoje konta w systemie IRK.

W systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów 24 sierpnia pojawiły się wyniki rekrutacji na studia I stopnia i jednolite magisterskie. Tam też zamieszczone zostały listy rankingowe. Listy rankingowe zostały również udostępnione w sposób tradycyjny w siedzibach jednostek. Ogłoszenie wyników dla kandydatów na kierunek logopedia ogólna i kliniczna, gdzie odbywają się dodatkowe egzaminy wstępne, odbędzie się 25 sierpnia. Trwają jeszcze zapisy na część niestacjonarnych studiów I stopnia i jednolitych magisterskich oraz studia II stopnia >>

 

Składanie dokumentów

Zakwalifikowani kandydaci będą mogli złożyć swoje dokumenty w od 25 do 27 sierpnia. Przyjmowanie dokumentów odbędzie się w sposób tradycyjny w siedzibach komisji rekrutacyjnych poszczególnych jednostek. Jeżeli kandydat zakwalifikowany na dany kierunek studiów nie złoży w terminie dokumentów, oznacza to, że rezygnuje z podjęcia studiów na tym kierunku.

 

W przypadku niewypełnienia limitu miejsc następne tury składania dokumentów odbywać się będą w kolejnych dniach. Szczegółowy harmonogram dostępny jest na stronie Biura ds. Rekrutacji UW.

 

Podczas składania dokumentów w tym roku obowiązywać będzie reżim sanitarny. Obowiązkowe jest zakrycie ust i nosa oraz zachowanie odstępu 1,5-2 m od innych osób. Komisje rekrutacyjne mogą informować kandydatów również o dodatkowych wytycznych w tym zakresie.

 

Informacje o wymaganych dokumentach znajdują się na stronie Biura ds. Rekrutacji UW.

Pytania i odpowiedzi
  • Kiedy i gdzie składam dokumenty po zakwalifikowaniu na studia?
  • Do kiedy muszę zdecydować, na jakie kierunki studiów złożyć dokumenty, jeśli zostałem zakwalifikowany na wszystkie wybrane?
  • Czy komplet wymaganych dokumentów muszę złożyć osobiście?
  • Czy jeżeli jestem już studentem UW lub byłem nim kiedyś i składałem już komplet dokumentów, to muszę, kandydując na kolejny kierunek studiów, składać go jeszcze raz?
  • Co się dzieje, jeśli po zakwalifikowaniu na studia nie złożę dokumentów w terminie?
  • Jeżeli jestem na liście rezerwowej to czy mam złożyć komplet wymaganych dokumentów?

 

Odpowiedzi na te i wiele innych pytań związanych z rekrutacją można znaleźć na stronie Biura ds. Rekrutacji w zakładce „Pytania i odpowiedzi”.

 

Zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2020/2021 rozpoczną się 15 października, kalendarz akademicki 2020/2021 (pdf)