Naukowcy UW mogą zgłaszać kandydatury wybitnych niemieckich badaczy do stypendium im. A. von Humboldta. Laureaci stypendium przyjadą do Polski na kilkumiesięczne pobyty naukowe. Zgłoszenia do ostatniej edycji programu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej przyjmowane są do 30 września.

Do programu FNP mogą być zgłaszani aktywni naukowo, wybitni niemieccy uczeni z różnych dziedzin nauki, którzy chcą przyjechać do Polski na kilkumiesięczne pobyty naukowe – od trzech do sześciu miesięcy. Kandydatów zgłaszać mogą wyłącznie polscy naukowcy do 30 września. Wysokość stypendium wynosi cztery tys. euro miesięcznie. Finansowanie może być wykorzystane w ciągu trzech lat od momentu przyznania stypendium. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na początku 2022 roku.

 

Polskie honorowe stypendium im. Aleksandra von Humboldta ma przyczynić się do rozwoju współpracy między polskimi i niemieckimi badaczami. Program realizowany jest na podstawie porozumienia z 1995 roku pomiędzy FNP a Fundacją Humboldta. Dotychczas stypendia na prowadzenie badań w wybranych ośrodkach w Polsce otrzymało 76 naukowców z Niemiec. Dziesięcioro z nich zrealizowało pobyty naukowe w jednostkach Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Szczegółowe warunki i regulamin stypendium znajdują się na stronie: www.fnp.org.pl.