Jest już dostępna wersja angielska nowego Regulaminu Studiów UW. Dokument został przyjęty przez Senat UW 22 kwietnia. Zacznie obowiązywać od 1 października.

Wersja anglojęzyczna Regulaminu Studiów została zamieszczona w dziale „ważne dokumenty” (i odpowiednio: imporant documents) na stronie polskiej i angielskiej.

 

Mimo że dyskusje nad nowelizacją regulaminu toczą się już od blisko pół roku, w przestrzeni publicznej do tej pory krąży wiele błędnych informacji dotyczących wprowadzanych zmian. Dlatego po raz kolejny wyjaśniamy na czym one polegają. Tym razem piszemy o tym, jak powstaje katalog opłat na UW i kto decyduje o ich wysokości, porównujemy wcześniejsze zapisy z tymi, które niebawem wejdą w życie.

 

Jak powstaje katalog opłat?

Wysokość opłat za studia („usługi edukacyjne”) publikowana jest w postaci zarządzenia rektora. To zarządzenie przygotowywane jest jednak na podstawie uchwał poszczególnych wydziałów i innych jednostek uczelni (w radach jednostek zasiadają studenci).

 

Tegoroczne zarządzenie rektora zostało wydane 31 marca. Opłaty za powtarzanie zajęć związanych z przygotowaniem pracy dyplomowej są jedną z pozycji w tym zarządzeniu. Nie są one żadną nowością. Nie były pobierane tylko w kończącym się roku akademickim. Wcześniej były pobierane opłaty za konsultacje. Różnica polega m.in. na tym, że teraz wprowadzono na całej uczelni stawkę maksymalną – górną granicę przy pobieraniu tych opłat. Jej wysokość jest ograniczona do maksimum 1/5 opłaty za powtarzanie etapu studiów (semestru lub roku).

 

Wydział może również ustalić opłatę w wysokości 0 złotych, jeżeli uzna to za właściwe. Już po zatwierdzeniu regulaminu na rezygnację z opłat zdecydował się Wydział „Artes Liberales”. O deklarację w tej sprawie zostały zresztą poproszone wszystkie wydziały i jednostki uczelni w piśmie prorektor ds. studentów i jakości kształcenia wysłanym 13 maja. Nowe uchwały wszystkich wydziałów i jednostek staną się podstawą do zmiany zarządzenia rektora.

 

Z nadesłanych dotychczas informacji wynika, że część wydziałów dokonała niewielkich zmian; na niektórych kierunkach opłaty obniżono. Przykładowo na Wydziale Filozofii i Socjologii Instytut Socjologii obniżył opłatę z 440 zł do 300 zł za rok, a Instytut Filozofii nie wprowadził żadnych zmian i będzie pobierał 480 zł za taki okres. Maksymalny czas, na jaki można wznowić studia w celu ukończenia pracy dyplomowej, to rok. Ale jeśli praca jest już niemal gotowa i student potrzebuje zaledwie kilku spotkań z opiekunem pracy, to po wejściu w życie nowego regulaminu będzie mógł je wznowić np. na miesiąc lub na dwa miesiące. Opłata za powtarzanie zajęć związanych z przygotowaniem pracy dyplomowej będzie wtedy proporcjonalna do tego czasu. I tak na wspomnianym wcześniej wydziale w Instytucie Socjologii student za miesiąc zapłaci 30 zł, a w Instytucie Filozofii – 48 zł

Powyżej przedstawiono fragment artykułu z pisma uczelni „Uniwersytet Warszawski”. Zobacz cały tekst (pdf)