Dr Magdalena Osial z Wydziału Chemii na pracę „Manufaktura naukowców, czyli Uniwersytet Każdego Wieku” otrzymała grant w konkursie eNgage Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

 

Dziesięciu laureatów ostatniego już konkursu eNgage wie, jak przekazywać wiedzę o skomplikowanych zagadnieniach. Konkurs polegał na zaprezentowaniu innowacyjnej formy popularyzowania badań naukowych. Uczestnicy musieli przedstawić pomysły, które w przystępny sposób pozwolą nienaukowcom zrozumieć tajniki nauki – mogły to być propozycje aplikacji na smartfona, cyklu spotkań, gry planszowej itp.

 

Konkurs okazał się szczęśliwy dla dr Magdaleny Osial z Pracowni Elektrochemii, która otrzymała grant na popularyzację swoich badań. Jej praca doktorska dotyczyła wpływu warunków osadzania na właściwości cienkich półprzewodnikowych filmów z CdTe.

 

FNP przyznała dr Osial nagrodę w wysokości 45 tys. zł. Nagroda składa się z części subwencyjnej (80%) oraz indywidualnego wsparcia (20%).

 

W konkursie startowało 80 osób. 22 z nich zaprezentowało przed komisją swoje pomysły. W czterech odsłonach konkursu eNgage 48 naukowców otrzymało łącznie ponad 2 mln zł.

 

Konkurs eNgage jest częścią projektu Skills współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.