Najczęściej przychodzą po książki, zbierają dane do prac i uczą się do zajęć. Są zadowoleni z jakości zbiorów i obsługi. To o czytelnikach Biblioteki Uniwersyteckiej.

 

Ankiety czytelnicze wypełniło w marcu 4245 osób. 2/3 z nich stanowiły kobiety. 68% czytelników w momencie wypełniania ankiety było w wieku poniżej 25 lat. Drugą pod względem wielkości grupą były osoby w wieku 26-35 lat – 19%. Studenci i doktoranci stanowili 70% ze wszystkich odpowiadających. Osoby odwiedzające Bibliotekę Uniwersytecką w Warszawie określały siebie jako zainteresowane przede wszystkim językiem, literaturą, naukami społecznymi, antropologią, filozofią, psychologią, religią i oświatą.

 

Z badania wynika, że najczęściej czytelnicy przychodzili do BUW-u wypożyczyć książkę (64%), zebrać materiał do pracy dyplomowej lub badań (59%), przygotować się do zajęć lub do egzaminów (49%). W pytaniu o cel przyjścia do BUW-u ankietowani mogli zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź. Badani najczęściej korzystali z zasobów biblioteki kilka razy w miesiącu (33,6%) lub kilka razy w roku (28%). Osób, które odwiedzały BUW codziennie, było 0,4%.

 

Czytelnicy odpowiadali na pytania dotyczące zasobów elektronicznych, katalogów kartkowego i internetowego. 37% ankietowanych zaglądało do katalogu on-line kilka razy w miesiącu. 31% robiło to kilka razy w tygodniu. 5% pytanych zadeklarowało, że przeglądało spis codziennie. Prawie 1/3 oceniła katalog on-line jako bardzo dobry. 43% badanych stwierdziło, że jego jakość jest dobra.

 

77% oceniło zbiory biblioteki jako bardzo dobre lub dobre. 16% uważało, że są średnie. Pracownicy biblioteki zasłużyli według nich przeważnie na oceny bardzo dobre i dobre.

 

Wstępne, sumaryczne wyniki ankiety (pdf)