„Gdyby burmistrzowie rządzili światem, być może uporaliby się z jego palącymi problemami szybciej i sprawniej niż rządy” – to słowa amerykańskiego teoretyka polityki, profesora Benjamina Barbera. Na UW ruszają unikatowe interdyscyplinarne studia magisterskie – studia miejskie. Można się na nie rekrutować do 13 września.

Miasta są zarówno szansą, jak i zagrożeniem. Napędzają rozwój gospodarczy, kulturowy czy społeczny. To w nich narodziła się demokracja. Jednak obszary zurbanizowane odpowiedzialne są za większość emisji CO2.

 

– To są studia, które wychodzą naprzeciw najważniejszym wyzwaniom XXI wieku: postępującej urbanizacji naszej planety, która odpowiedzialna jest za gros naszym problemów, m.in. kryzys klimatyczny, ale która też może wskazać metody ich rozwiązania – mówi dr hab. Kacper Pobłocki, kierownik studiów miejskich.

 

Studia bazują na najnowszych badaniach i ustaleniach światowych urban studies, uwzględniając także dorobek kilkudziesięciu lat badań w Polsce. Mają charakter interdyscyplinarny. Będą prowadzone przez pięć różnych jednostek Uniwersytetu Warszawskiego:

  • Wydział Geografii i Studiów Regionalnych,
  • Instytut Ameryk i Europy – Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG),
  • Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji – Instytut Stosowanych Nauk Społecznych,
  • Wydział Polonistyki – Instytut Kultury Polskiej,
  • Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce.

– Naukę w XX wieku charakteryzowała specjalizacja – stąd podziały na różne dyscypliny, oddzielanie socjologii od ekonomii czy nauk przyrodniczych. Naukę w XXI wieku cechuje interdyscyplinarność, czyli badanie tego, jak zjawiska społeczne łączą się z ekonomicznymi lub przyrodniczymi. Fenomen miasta i miejskości przez większość XX wieku pozostawał niezauważalny, albo bywał marginalizowany w badaniach i nauczaniu, bo właśnie znajduje się na przecięciu różnych dyscyplin. Stąd nasze studia są gruntownie interdyscyplinarne i dlatego prowadzone są przez wykładowców z pięciu różnych jednostek UW – dodaje dr hab. Pobłocki

 

Pierwszy semestr studiów miejskich jest wspólny. Po nim studenci wybiorą jeden z trzech modułów: przestrzenny, ekonomiczno-polityczny lub społeczny. Tym, co odróżnia ten kierunek od innych, to współprowadzenie jednych zajęć przez różnych prowadzących, tak, aby poszczególne zagadnienia analizowały osoby, które się w nich specjalizują.

 

Więcej informacji dotyczących studiów miejskich – rekrutacji, terminów, kadry prowadzącej zajęcia >>