Badają, analizują, publikują, uczą. 114 pracowników Uniwersytetu wyróżniających się wybitnymi osiągnięciami naukowymi otrzymało okresowe zwiększenie wynagrodzenia.

21 października odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów ponad stu wybitnym naukowcom i nauczycielom akademickim. Dzięki ich pracy Uniwersytet Warszawski ma szansę się rozwijać. Specjalny fundusz powstał, aby docenić ich zaangażowanie w prowadzenie badań i nauczanie studentów. Podczas spotkania prof. Marcin Pałys, rektor UW podkreślał:

 

– Uniwersytet Warszawski jest najlepszą i największą uczelnią w Polsce. Chcielibyśmy, żeby był też jednym z najlepszych uniwersytetów na świecie, symbolem Polski i polskiej nauki. Są wśród nas osoby, które dzięki ciężkiej pracy utrzymują naszą uczelnię na bardzo wysokim poziomie, oraz są takie, które swoimi działaniami posuwają nas do przodu i zbliżają do ideału rozpoznawalnego na świecie, bardzo dobrego uniwersytetu badawczego i bardzo dobrego miejsca kształcenia.

 

– Zależało mi szczególnie na tym, żebyście państwo wszyscy przyszli tutaj i zobaczyli się wzajemnie, żebyście również zobaczyli, że na sąsiednich wydziałach, z którymi na co dzień nie macie wiele styczności, też są ludzie, którzy się bardzo starają i mają najróżniejsze osiągnięcia. Chciałbym, abyście się poznali. Daje to siłę projektom interdyscyplinarnym, możliwość łączenia wysiłków między naukami społecznymi, humanistycznymi, ścisłymi i przyrodniczymi. Szerokie pomysły badawcze mogą najlepiej pomóc w rozwoju uniwersytetu – dodał rektor.

 

Prof. Jacek Jadacki z Wydziału Filozofii i Socjologii, nagrodzony podczas uroczystości, powiedział:

 

– Wobec nauki wysuwa się na ogół dwa postulaty: apolityczności i amoralności. Są to postulaty jak najsłuszniejsze, pod warunkiem że są właściwie rozumiane. Nauka powinna być przede wszystkim wolna od nacisków zewnętrznych, powinna być obiektywna. Postulat amoralności nauki polega na jak najściślejszym oddzielaniu spraw nauki od spraw moralności – prawdy od dobra. Zadaniem naukowca jest analizować, a nie moralizować.

 

Filozof dodał, że pracownik uniwersytetu jest obywatelem krytycznym, więc nie może być obojętny na sprawy moralne. Amoralności nauki nie wolno wobec tego rozumieć jako moralnej neutralności. Profesor jako obywatel powinien zawsze opowiadać się po stronie dobra.

 

Wyróżnieni naukowcy przez rok będą otrzymywali wynagrodzenie zasadnicze zwiększone o 1,5 tys. zł brutto. Kandydatów zgłaszali dziekani i kierownicy jednostek organizacyjnych, następnie specjalna komisja wybrała spośród nich 114 osób. Liczba pracowników z poszczególnych jednostek, którzy otrzymali zwiększone wynagrodzenie, była proporcjonalna do liczby grantów badawczych prowadzonych w tych jednostkach.

 

Pracowników nagrodzono za znaczące publikacje naukowe lub opatentowane bądź skomercjalizowane wyniki pracy badawczej, a także za szczególne osiągnięcia dydaktyczne potwierdzone wynikami ankiet studenckich oraz ocenami zewnętrznych instytucji, szczególnie tych nadających akredytacje i certyfikaty.