Na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW rozpoczęła się realizacja grantu pt. „Off-chain labs: formal models, constructions and proofs” kierowanego przez prof. Stefana Dziembowskiego. Finansowanie projektu zapewniła fundacja Ethereum wspierająca naukowe inicjatywy służące rozwojowi platformy kryptowalutowej Ethereum.

Ethereum jest platformą do obsługi kryptowaluty Ether. Jej twórcy powołali do życia fundację zajmującą się wspieraniem i promowaniem samej platformy, jak również prac badawczo-rozwojowych i edukacyjnych podejmowanych na rzecz utworzenia zdecentralizowanych narzędzi i protokołów w drodze do bardziej dostępnych, wolnych i wiarygodnych transakcji internetowych.

 

By wzmocnić ekosystem Ethereum, fundacja ogłosiła konkurs grantowy. Wśród kryteriów oceny zgłoszonych projektów znalazły się takie aspekty jak skalowalność, użyteczność oraz bezpieczeństwo proponowanego rozwiązania.

 

Na ogłoszonej w maju liście rankingowej znalazło się 22 laureatów, którzy łącznie otrzymali 2,84 mln dolarów dofinansowania. Kwotę 250 tysięcy dolarów przyznano na realizację projektu opracowanego przez zespół prof. Stefana Dziembowskiego i Uniwersytet Techniczny w Darmstadt. – Generalnym tematem projektu są tzw. inteligentne kontrakty (ang. smart contracts). Upraszczając, stanowią one umowy zapisane w formie przypominającej program komputerowy – tłumaczy prof. Stefan Dziembowski i dodaje: – Inteligentne kontrakty mają własność „samo-wykonalności”, tzn. ich realizacja opiera się wyłącznie na mechanizmie danej platformy i nie zależy od czynnika ludzkiego. W pewnym sensie blockchain pełni więc rolę cyfrowego notariusza odnotowującego zawarcie kontraktu i sędziego rozstrzygającego ewentualne spory. Cechy te czynią z inteligentnych kontraktów idealne narzędzie do wielu zastosowań informatycznych, zwłaszcza tych związanych z tzw. internetem rzeczy, w których kontrakty takie zawierane są bezpośrednio między urządzeniami i bez ingerencji człowieka.

 

Rozwiązanie problemów, które często pojawiają się w transakcjach wykorzystujących odwołania do blockchain (związanych z koniecznością ponoszenia opłat i opóźnieniami), stanowi cel projektu „Off-chain labs: formal models, constructions and proofs”. – Techniki, zwane ogólnie „off-chain”, oparte są na analogii ze zwykłymi kontraktami obowiązującymi w prawie cywilnym: tylko niewielka część kończy się udziałem sądu. Ogranicza to w znaczny sposób konieczność ponoszenia opłat oraz znacznie przyspiesza wykonywanie kontraktów – tłumaczy kierujący projektem naukowiec WMIM UW.

 

Prof. Stefan Dziembowski opublikował niedawno kilka prac na ten temat. Jest też współtwórcą systemu o nazwie „Perun”, który umożliwia tworzenie tzw. „wirtualnych kanałów ze stanem” (jest to jedna z technik „off-chain’’). Tym, co wyróżnia podejście prezentowane w ramach tej linii badań, jest duży nacisk na matematyczny formalizm i dowody bezpieczeństwa proponowanych rozwiązań. Grant będzie przeznaczony na kontynuację tych badań.

 

Fundacja Ethereum Foundation opublikowała dotychczas cztery listy rankingowe zwycięzców grantów. W sumie przyznała dofinansowanie na realizację ponad 70 projektów o łącznej kwocie przekraczającej 14 mln dolarów.