Prof. Mirosława Czerny z Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych otrzymała tytuł doktora honoris causa Universidad de Manizales w Kolumbii.

Prof. Mirosława Czerny pracuje w Katedrze Geografii Miast i Planowania Przestrzennego na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych. Zajmuje się m.in. geografią rozwoju, geografią społeczno-ekonomiczną Polski oraz modelami przestrzennego rozwoju miast. Badaczka jest autorką i współautorką licznych publikacji głównie w języku polskim i hiszpańskim.

 

Grupa naukowców z WGiSR, którą kieruje prof. Mirosława Czerny, współpracuje z kolumbijską uczelnią Universidad de Manizales od 2015 roku. Zorganizowano trzy wspólne konferencje, dwa tygodniowe warsztaty w Warszawie dla studium doktoranckiego Universidad de Manizales oraz cztery warsztaty, które w Manizales poprowadzili pracownicy UW. W ramach współpracy powstały także trzy wspólne monografie i szereg artykułów w czasopismach.

 

Podczas uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa wyróżniona badaczka z UW wygłosiła wykład „Desarrollo sustenable y sus aplicaciones para la ciudad de Manizales” (Rozwój zrównoważony i jego zastosowanie w mieście Manizales).

 

Uroczystość odbyła się 20 listopada na Universidad de Manizales.