Instytut Lingwistyki Stosowanej UW przez kolejne 5 lat będzie członkiem sieci European Master’s in Translation (EMT). Wyróżnienie jest przyznawane przez jednostkę Komisji Europejskiej – Dyrekcję Generalną ds. Tłumaczeń Pisemnych (DGT).

Przez okres kolejnych pięciu lat (2019-2024) Instytut Lingwistyki Stosowanej będzie należał do sieci zrzeszającej jednostki, które według ściśle określonych standardów prowadzą studia translatorskie kończące się uzyskaniem tytułu magistra. Komisja konkursowa wyróżniła program studiów II stopnia na kierunku lingwistyka stosowana o specjalności tłumaczeniowej.

 

Obecność w sieci European Master’s in Translation umożliwia udział w spotkaniach z innymi jej członkami, krótkoterminowe staże szkoleniowe dla studentów w jednostkach DGT czy lepszą widzialność w ofercie studiów lingwistycznych.

 

Instytut Lingwistyki Stosowanej należy też do dwóch innych sieci o podobnym profilu działalności: EMCI i CIUTI. Do EMCI (European Masters in Conference Interpreting) włączone są jednostki uniwersyteckie, które prowadzą podyplomowe kursy kształcące tłumaczy wydarzeń europejskich według ujednoliconych programów. CIUTI (Conférence Internationale Permanente d’Instituts Universitaires de Traducteurs et Interprètes) zrzesza podmioty z całego świata, które oferują studia tłumaczeniowe.