Grupa badaczy z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego rozpoczęła realizację projektu dotyczącego nowatorskiego podejścia do bioczujników. Jest on jednym z trzech przedsięwzięć finansowanych w ramach programu IMPRESS-U. W projekt zaangażowani są również naukowcy z Uniwersytetu Clarkson oraz Instytutu Biologii Komórkowej Ukraińskiej Akademii Nauk.

IMPRESS-U (International Multilateral Partnerships for Resilient Education and Science System in Ukraine) to międzynarodowy program badawczy wspierający rozwój badań, edukacji i innowacji w Ukrainie. Uczestniczą w nim naukowcy amerykańscy i ukraińscy, a także badacze z co najmniej jednego kraju partnerskiego. Przedsięwzięcie jest wynikiem porozumienia między instytucjami grantowymi z sześciu państw: Estonii, Litwy, Łotwy, Polski, Stanów Zjednoczonych i Ukrainy.

 

A Universal Biosensing Platform Amplifying Signals Produced by NAD+/NADH-Dependent Enzymes to projekt koordynowany przez dr Klaudię Kaniewską z Wydziału Chemii UW, który otrzymał finansowanie z programu IMPRESS-U. Może on przyczynić się do stworzenia nowej ogólnej koncepcji bioczujników, co otworzy nowe możliwości m.in. w dziedzinie biomedycyny, ochrony środowiska i kryminalistyki.

 

 – W projekcie będziemy koncentrowali się na opracowaniu innowacyjnych systemów biosensorycznych opartych na sztucznych enzymach chimerycznych z cechami allosterycznymi oraz „inteligentnych” materiałach hydrożelowych. Proponowane podejście umożliwi precyzyjne kontrolowanie odpowiedzi tego układu na poziomie nano (molekularnym) i makro. Unieruchomienie enzymów w odpowiednio zaprojektowanej sieci polimerowej hydrożelu pozwoli na precyzyjną kontrolę pracy układu poprzez bodźce zewnętrzne, takie jak lokalnie generowana zmiana pH, przyłożenie impulsu elektrycznego lub pola magnetycznego – mówi prof. Marcin Karbarz z Wydziału Chemii UW, uczestnik projektu, dodając: – Układy makro- i nanoprzełączanych enzymów mogą również znaleźć zastosowanie w nietypowych systemach przetwarzania danych opartych na enzymach, gdzie sygnał przyjmuje wartości zero-jedynkowe (prawda/fałsz), umożliwiając realizację operacji bramek logicznych i innych zadań obliczeniowych.

 

Oprócz naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego w realizację przedsięwzięcia zaangażowani są badacze z Uniwersytetu Clarkson w Stanach Zjednoczonych oraz Instytutu Biologii Komórkowej Ukraińskiej Akademii Nauk.

 

Realizacja dwuletniego projektu rozpoczęła się 1 lutego. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) przeznaczyła na jego finansowanie ponad 645 tys. zł.

 

Więcej informacji o inicjatywie IMPRESS-U znajduje się na stronie NAWA.