21 marca otwarty zostanie Inkubator UW. Ma pomóc studentom, doktorantom i pracownikom w rozpoczęciu działalności biznesowej.

Inkubator UW (IUW) to część Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii, który wspiera uniwersyteckich naukowców w prowadzeniu procesu komercjalizacji. Z inkubatora korzystać będą mogli studenci, doktoranci i pracownicy UW, niezależnie od dziedziny wiedzy, którą reprezentują.

 

– Chcemy, by w Inkubatorze powstawały start-upy czy NGO-sy, ale zależy nam również na tym, aby osoby biorące udział w projekcie nie bały się inicjowania zmian w firmach czy społecznościach lokalnych – mówi Jacek Sztolcman, kierownik Inkubatora.

 

– Celem działania Inkubatora UW jest rozwój przedsiębiorczości akademickiej, rozumianej jako sposób myślenia człowieka, który przy użyciu różnych narzędzi (w tym biznesowych) rozwiązuje problemy, dostarcza nowych usług i kreuje innowacyjne rozwiązania dla siebie i dla swojej społeczności (lokalnej lub szerszej) – dodaje.

 

Indywidualne podejście

Inkubator UW to nie tylko przestrzeń biurowa, warsztatowa i laboratoryjna, w której można będzie pracować, ale przede wszystkim wsparcie ekspertów, indywidualny mentoring zespołów, szkolenia i warsztaty. Planowane są też dyżury ekspertów m. in. z zakresu pozyskiwania dotacji dla przedsiębiorstw, prawa, promocji, marketingu, sprzedaży, zarządzania zespołem oraz organizacji produkcji.

 

Dla studentów, doktorantów i pracowników UW korzystanie z IUW w pierwszych etapach (okres do ok. 1,5 roku) jest darmowe. Studenci mogą uzyskać nie tylko dofinansowanie na prowadzenie projektów, ale także wyrobić punkty ECTS lub odbyć praktyki. Dla firm/start-upów Inkubator świadczy usługę wirtualnego adresu i wynajmu powierzchni.

 

Podstawowe działania IUW:

  • mentoring – przeprowadzenie każdego zespołu od fazy pomysłu do fazy przedsiębiorstwa przez doświadczonego mentora-praktyka przy wsparciu ekspertów branżowych,
  • wiedza – dostęp do szkoleń, warsztatów podnoszących umiejętności praktyczne oraz wiedzę za zakresu budowy i rozwijania firmy,
  • przestrzeń – rozwijająca wspólną, transdyscyplinarną pracę i wymianę myśli (coworking) oraz przestrzeń dla start-upów,
  • finanse – ułatwienie dostępu do kapitału rozwojowego.