Tydzień Otwartej Nauki to międzynarodowe wydarzenie, którego celem jest promocja otwartego dostępu do edukacyjnych i naukowych publikacji, a także wymiana doświadczeń między przedstawicielami różnych instytucji zrzeszających badaczy. W 10. edycji Open Access Week bierze udział m.in. Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW.

Otwartość w nauce i udostępnianie zasobów z publikacjami, bazami danych, materiałami konferencyjnymi czy edukacyjnymi to tematy, wokół których koncentruje się Open Access Week. To coroczne międzynarodowe wydarzenie koordynowane jest przez Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition. Polskim organizatorem jest Koalicja Otwartej Edukacji, założona m.in. przez ICM UW.

 

Hasłem tegorocznego Tygodnia Otwartej Nauki jest „Otwartość dla kogo? Powszechny dostęp do wiedzy”. W ramach ponad 30 przygotowywanych przez polskie instytucje wydarzeń znajdują się prezentacje inicjatyw ICM. Naukowcy z UW proponują wykłady, warsztaty i konsultacje związane m.in. z Wirtualną Biblioteką Nauki i Platformą Otwartej Nauki.

 

Tydzień Otwartej Nauki trwa od 21 do 27 października. Pełny program wydarzeń można znaleźć na stronie internetowej Uwolnij Naukę.