Kompletne zasoby cyfrowe globalnego systemu przewozów lotniczych oraz narzędzie optymalizacji przewozów to elementy systemu Global Air Transport Optimisation (GATO). Został on opracowany przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW we współpracy z ICAO – agencją ONZ ds. lotnictwa cywilnego.

Na System Diagnozy Globalnego Systemu Przewozów Lotniczych (GATO) składają się dwa elementy. Pierwszym są zasoby Big Data obejmujące ewidencję ok. 3,5 mld pasażerów obsługiwanych w ciągu roku przez wszystkich przewoźników na świecie. Drugi wiąże się z opracowaniem najnowszej generacji narzędzia wspomagania decyzyjnego optymalizacji przewozów, skierowanego do planistów oraz decydentów lotniczych.

 

System powstał w wyniku realizacji projektu, podczas której ICM UW współpracował z Organizacją Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (International Civil Aviation Organisation – ICAO).

 

– Współpraca z ICAO, naczelną instytucją ONZ ds. międzynarodowego lotnictwa cywilnego, daje możliwość dostępu do najbardziej kompletnych zasobów danych lotniczych. Wybór ICM na partnera projektu, dokonany przez ICAO, potwierdza światową rangę ICM w obszarze analityki lotniczej – mówi dr Jan Malawko z ICM UW, ekspert ds. Big Data w awiacji, autor i kierownik projektu GATO.

 

Projekt Diagnozy Globalnego Systemu Przewozów Lotniczych (GATO) powstał w oparciu o memorandum podpisane 9 czerwca 2015 r. w siedzibie ICAO w Montrealu. Była to pierwsza w historii tego typu polska prezentacja na forum agencji ONZ ds. lotnictwa cywilnego.

 

– Narzędzia wykonane w ramach projektu wprowadzają nową jakość w obszarze analiz lotniczych, poprzez utworzenie w pełni zintegrowanego, regularnie aktualizowanego repozytorium przewozów, rozkładów i atrybutów. GATO jest obecnie najnowocześniejszym systemem Big Data, umożliwiającym szybkie generowanie statystyk o wysokiej rozdzielczości – tak w skali globalnej, jak i krajowej, z precyzyjnym odniesieniem do danej trasy, miasta, wyspy czy lotniska – podkreśla dr Jan Malawko.

 

Prezentacja GATO odbyła się podczas konferencji „Aviation Data and Analysis Seminar”, która odbyła się w dniach 8-12 lipca w Istambule. W seminarium z udziałem przedstawicieli 25 państw uczestniczyli reprezentanci państwowych nadzorów lotniczych, producentów samolotów (Boeing, Airbus), organów zarządzania ruchem lotniczym, przewoźników, a także uczelni.