Publikujemy zestaw praktycznych informacji dot. zmian związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

 

Działalność uczelni

22.06.2020: W związku z zarządzeniem nr 105 rektora UW z 21 maja 2020 roku w sprawie zagrożenia zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 wypłata zaliczek na wyjazd zagraniczny będzie odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej, tzn. wyjeżdżający otrzymywać będą przelewy na konto bankowe wskazane we wniosku wyjazdowym. Jest to podyktowane zamknięciem kasy głównej uczelni w związku z zagrożeniem Covid-19.

 

  1. 16.03.2020: Przesyłki pocztowe będą obsługiwane centralnie. Codziennie ok. godz. 12.00 kierowca odbierze pocztę z portierni jednostek i zawiezie ją do kancelarii. Podobnie (w odwrotną stronę) zostanie przekazana poczta kierowana do jednostek. Kierowca powinien kwitować odbiór całej poczty na jednym dokumencie. Zalecane jest umieszczanie poczty w pojemniku/kartonie.
  2. 8.04.2020: Kancelaria Ogólna Uniwersytetu Warszawskiego przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-11.00.
  3. 17.04.2020: Inspektorat BHP przygotował zalecenia dotyczące ochrony przed COVID-19 w miejscu pracy (pdf)

 

Inne informacje praktyczne
  1. 17.03.2020: Pasażerowie, którzy zrezygnowali z podróży komunikacją publiczną, mogą drogą elektroniczną zwrócić się do Zarządu Transportu Miejskiego z wnioskiem o zawieszenie biletu długookresowego. Wniosek należy przesłać na adres: ztm@ztm.waw.pl z tytułem wiadomości: zawieszenie biletu. We wniosku należy podać numer karty. Pasażer nie otrzyma zwrotu pieniędzy, będzie mógł natomiast przekodować niewykorzystany czas ważności biletu na inny termin, po zgłoszeniu się Punktu Obsługi Pasażerów, w wybranym przez siebie terminie. Przekodowany okres ważności będzie się liczył od dnia złożenia wniosku przez Internet. Więcej informacji >>