Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii organizuje trzecią edycję konkursu na prace dyplomowe posiadające najwyższy potencjał komercjalizacyjny lub wdrożeniowy. Zainteresowani uczestnictwem autorzy mogą zgłaszać swoje wnioski do 31 października. Na zwycięzców czekają nagrody pieniężne oraz jedna specjalna.

Już kolejny raz UOTT poszukuje autorów prac zawierających rozwiązania lub koncepcje z potencjałem praktycznego zastosowania. Do konkursu zgłaszać się można w trzech kategoriach: prace licencjackie/inżynierskie, prace magisterskie oraz prace doktorskie. Warunkiem uczestnictwa jest obrona pracy w terminie od 1 maja 2016 roku do 31 października 2018 roku.

 

Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne ufundowane przez Kancelarię Rzeczników Patentowych AOMB w wysokości:

  • praca doktorska: 5 000 złotych brutto;
  • praca magisterska: 4 000 złotych brutto;
  • praca licencjacka/inżynierska: 3 000 złotych brutto.

Ponadto, przewidziana jest jedna nagroda specjalna, którą stanowi rok bezpłatnej preinkubacji w spółce celowej UWRC Sp. z o.o. Oznacza to, że jej beneficjentowi zostanie użyczona osobowość prawna, dzięki czemu będzie mógł prowadzić własną firmę bez konieczności rejestracji własnej działalności gospodarczej w urzędzie.

 

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 października. Regulamin i szczegółowe informacje dotyczące konkursu znaleźć można na stronie internetowej UOTT.