W czasie hackathonu „Switch to Smart” uczestnicy będą programować narzędzia, które pozwolą odbiorcom energii elektrycznej efektywniej nią zarządzać w domach. Przełoży się to na niższe rachunki za prąd i większą wydajność systemu energetycznego. I etap konkursu odbędzie się 10-18 listopada, a II – 24 listopada.

„Switch to Smart” to trzeci hackathon w cyklu „Wielkie wyzwania programistyczne” w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW.

 

Zadaniem uczestników hackathonu będzie stworzenie precyzyjnych narzędzi, które będą wykrywać najbardziej energochłonne urządzenia i – w dalszej perspektywie – regulować zużycie prądu. Do programowania zawodnicy konkursu użyją dostarczonych przez Polską Grupę Energetyczną danych z pomiarów z inteligentnych liczników, które domownicy monitorują za pomocą aplikacji mobilnej.

 

– W hackathonie koncentrujemy się na odbiorcach detalicznych – chcemy pokazać, jak dzięki wykorzystaniu danych z nowoczesnych liczników można zoptymalizować zużycie energii na poziomie pojedynczego gospodarstwa domowego. Nasz cel jest bardzo praktyczny: wykorzystując dane zebrane przez PGE, możliwości obliczeniowe superkomputerów ICM oraz pomysłowość uczestników hackathonu, chcemy dać konsumentom nowe możliwości oszczędzania. Przełoży się to zarówno na domowy budżet, jak i wydajność systemu energetycznego w większej skali – mówi prof. Piotr Bała, pomysłodawca hackathonów w ICM UW.

 

W konkursie mogą wziąć udział osoby umiejące programować. Uczestnicy mogą się zgłaszać jako zespoły 2- i 3-osobowe.

 

Konkurs jest częścią prowadzonego przez Polską Grupę Energetyczną programu „Włącz się na przyszłość”, który promuje wśród konsumentów rozwiązania z obszaru smart energy. Zwycięzcy będą mogli nawiązać współpracę z PGE przy tym przedsięwzięciu i wraz z ekspertami zastosować swoje rozwiązanie. Dla trzech najlepszych drużyn przewidziano nagrody – ich pula wynosi 18 tys. zł. Zwycięski zespół otrzyma 8 tys. zł.

 

I etap – internetowy odbędzie się 10-18 listopada, a II – 24 listopada w godz. 10-19 w Centrum Technologii ICM w Warszawie.

 

Więcej informacji na wwp.icm.edu.pl.