6 grudnia Narodowe Centrum Nauki ogłosiło listy rankingowe w konkursach OPUS 23, PRELUDIUM 21 oraz POLONEZ BIS 2, w których przyznano finansowanie łącznie 67 wnioskom złożonym przez badaczy z UW. Z kolei Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej przyznała UW grant w konkursie „Profesura NAWA”.

W trzech konkursach NCN nagrodziło 576 wniosków o wartości blisko 491 mln zł. Finansowanie otrzyma 67 projektów kierowanych przez badaczy z UW.

 

OPUS 23

Konkurs OPUS jest skierowany do naukowców na wszystkich etapach kariery. Kierownikiem projektu może być osoba, która ma w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną lub przyjętą do druku pracę lub – w przypadku nauk o sztuce – jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe. Beneficjent nie musi posiadać stopnia naukowego.

 

W najnowszej edycji konkursu finansowanie otrzymało 26 wniosków z UW.

Granty w konkursie OPUS 23 otrzymało 26 projektów realizowanych przez naukowców z UW:
 • 3 z Wydziału Biologii;
 • 2 z Wydziału Chemii;
 • 1 z Wydziału Filozofii;
 • 2 z Wydziału Fizyki;
 • 1 z Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych;
 • 1 z Wydziału Geologii;
 • 1 z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki;
 • 2 z Wydziału Nauk Ekonomicznych;
 • 1 z Wydziału Nauk o Kulturze i Sztuce;
 • 1 z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych;
 • 1 z Wydziału Neofilologii;
 • 1 z Wydziału Orientalistycznego;
 • 1 z Wydziału Polonistyki;
 • 2 z Wydziału Prawa i Administracji;
 • 1 z Wydziału Psychologii;
 • 1 z Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej;
 • 2 z Centrum Nowych Technologii;
 • 1 z Instytutu Ameryk i Europy;
 • 1 z Instytutu Studiów Społecznych im. prof. Roberta B. Zajonca.

 

Ponadto, w realizacji trzech wniosków naukowcy z UW będą uczestniczyć jako partnerzy w konsorcjach prowadzonych przez inne podmioty.

PRELUDIUM 21

Kierownikiem grantu PRELUDIUM może być tylko osoba, która nie ma stopnia doktora. Temat projektu może, lecz nie musi, być powiązany z tematem planowanej rozprawy doktorskiej.

 

Na UW finansowanie w ramach konkursu PRELUDIUM 21 otrzyma 38 osób.

Granty w konkursie PRELUDIUM 21 otrzymało 38 projektów realizowanych przez naukowców z UW:
 • 1 z Wydziału Archeologii;
 • 1 z Wydziału „Artes Liberales”;
 • 1 z Wydziału Biologii;
 • 2 z Wydziału Chemii;
 • 2 z Wydziału Filozofii;
 • 6 z Wydziału Fizyki;
 • 1 z Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych;
 • 1 z Wydziału Historii;
 • 1 z Wydziału Lingwistyki Stosowanej;
 • 6 z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki;
 • 1 z Wydziału Nauk Ekonomicznych;
 • 1 z Wydziału Nauk o Kulturze i Sztuce;
 • 2 z Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych;
 • 1 z Wydziału Neofilologii;
 • 2 z Wydziału Polonistyki;
 • 1 z Wydziału Prawa i Administracji;
 • 1 z Wydziału Socjologii;
 • 2 z Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji;
 • 2 z Wydziału Zarządzania;
 • 1 z Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej;
 • 1 z Centrum Nowych Technologii;
 • 1 realizowany przez Alberta Gutowskiego.
POLONEZ BIS 2

POLONEZ BIS 2 to konkurs na projekty badawcze realizowane przez naukowców przyjeżdżających z zagranicy. Jest skierowany do osób, które mają stopień naukowy doktora lub co najmniej cztery lata doświadczenia badawczego w pełnym wymiarze czasu pracy. W okresie trzech lat poprzedzających datę otwarcia naboru w konkursie wnioskodawca nie może przebywać, być zatrudnionym lub studiować w Polsce dłużej niż 12 miesięcy łącznie.

 

Na UW granty POLONEZ BIS 2 zrealizują trzy osoby.

Granty w konkursie POLONEZ BIS 2 otrzymały 3 projekty realizowane przez naukowców z UW:
 • 2 z Wydziału Fizyki;
 • 1 z Wydziału Nauk Ekonomicznych.

Pełne listy rankingowe konkursów OPUS 23 i PRELUDIUM 21 oraz POLONEZ BIS 2 są dostępne na stronie NCN.

 

Profesura NAWA

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej rozstrzygnęła drugą edycję programu „Profesura NAWA”. Dzięki przyznanemu grantowi na UW przyjedzie prof. Tomasz Taylor z USA.

 

Granty NAWA pozwalają na zatrudnienie cenionych w swoich dziedzinach naukowców i autorów publikacji, które są przełomowe dla danej dyscypliny. Naukowcy wizytujący założą grupy projektowe oraz będą aplikowali o krajowe i zagraniczne granty.

 

Druga edycja programu była skierowana do instytucji prowadzących badania z obszaru nauk przyrodniczych, inżynieryjnych, technicznych, medycznych, o zdrowiu oraz rolniczych.

 

Szczegółowe informacje o wynikach konkursu w programie „Profesura NAWA” są dostępne na stronie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.