Dr Katarzyna Bandyra z Wydziału Chemii UW została laureatką 22. edycji programu L’Oréal – UNESCO Dla Kobiet i Nauki. Badaczkę nagrodzono w kategorii habilitacyjnej.

Program L’Oréal – UNESCO Dla Kobiet i Nauki ma na celu promocję wybitnych osiągnięć badaczek, które prowadzą innowacyjne projekty naukowe. 

 

– Świat potrzebuje nauki. Nauka potrzebuje kobiet. Ludzkość zmaga się z wieloma wyzwaniami, których rozwiązanie w dużej mierze zależy niewątpliwie m.in. od nauki. Przyczynianie się do zwiększania widoczności kobiet w nauce i wspieranie ich w zmniejszaniu nierówności w świecie badań stanowią cele programu „For Women in Science” – powiedział Valéry Gaucherand, dyrektor generalny L’Oréal Polska i Kraje Bałtyckie podczas gali wręczenia stypendiów, która odbyła się 30 listopada w Centrum Nauki Kopernik.

 

– Wybór sześciu laureatek spośród ponad 150 kandydatek jest pracą trudną, ale zarazem przyjemną, ponieważ dzięki niej widzimy, jak wielki wkład do polskiej nauki wnoszą kobiety – dodała prof. Ewa Łojkowska, przewodnicząca jury.

 

W 22. edycji programu nagrodzono sześć kobiet. W kategorii habilitacyjnej, która dotyczy specjalistek prowadzących badania mające na celu uzyskanie stopnia doktora habilitowanego, przyznano trzy stypendia po 35 tys. zł. Jedno z nich otrzymała badaczka z Uniwersytetu Warszawskiego: dr Katarzyna Bandyra z Wydziału Chemii. Tematem prowadzonych przez nią badań jest rola ludzkiego białka PNPazy w mitochondrialnym metabolizmie RNA.

 

– Mitochondria mogą spełniać swoją funkcję dzięki białkom wchodzącym w ich skład. Jednym z nich jest PNPaza – enzym, którego główną znaną funkcją jest degradacja RNA. Celem moich badań jest sprawdzenie, czy jest to jedyna funkcja tego białka oraz czy możliwe jest wprowadzenie za jego pomocą RNA do mitochondriów. Byłoby to przełomem w zastosowaniu również w mitochondriach najnowocześniejszych terapii genowych opartych właśnie na RNA, co do tej pory nie jest osiągalne. Powodzenie moich badań umożliwiłoby m.in. naprawienie wadliwych genów lub modyfikację pracy mitochondriów – mówi dr Bandyra.

 

W dotychczasowych 22 edycjach programu wręczono 117 stypendiów dla wybitnych naukowczyń w Polsce.

Dr Katarzyna Bandyra ukończyła studia magisterskie na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, a następnie odbyła studia doktoranckie na Wydziale Biochemii Uniwersytetu w Cambridge, gdzie kontynuowała pracę do 2021 roku. Jest laureatką Marie Curie Widening Fellowship w ramach programu Horyzont 2020 oraz grantów POLS i Sonata Narodowego Centrum Nauki. W styczniu 2022 roku została nagrodzona prestiżowym grantem Europejskiej Organizacji Biologii Molekularnej.