Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW otrzymało grant na prawie 2 mln zł w ramach programu Dialog Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na projekt „ArcheoCDN. Archeologiczne Centrum Doskonałości Naukowej”. Finansowanie wesprze tworzenie instytucji, w której będą obywać się interdyscyplinarne i międzynarodowe badania nad dziedzictwem kulturowym.

Dzięki grantowi CAŚ UW będzie kontynuować tworzenie archeologicznego centrum doskonałości naukowej, w którym naukowcy będą wykorzystywać najnowocześniejsze metody prac przy równoczesnym czerpaniu z zasobów zgromadzonych przez kilkadziesiąt lat badań w Północnej Afryce i na Bliskim Wschodzie.

 

Docenianym na świecie kierunkiem badawczym centrum jest starożytna i średniowieczna Nubia. Europejska Rada ds. Badań i Rozwoju przyznała prestiżowy Starting Grant na projekt „UMMA – Urban Metamorphosis of the community of a Medieval African capital city” obejmujący badania nad położoną na tym terenie Starą Dongolą. To jeden z największych sukcesów polskich archeologów w ostatnich latach. CAŚ będzie rozwijać ten potencjał, wykorzystując takie połączenia między dziedzinami nauki, jakie nie były dotychczas stosowane w polskiej archeologii.

 

Nową jakością w polskich badaniach nad przeszłością będzie wykorzystanie technologii wirtualnej rzeczywistości (VR), która umożliwi zdalne „zwiedzanie” dwóch nubijskich klasztorów chrześcijańskich w Sudanie o szczególnie wysokiej wartości historycznej i artystycznej – w Dongoli oraz w Ghazali. Działanie to pozwoli także otworzyć humanistykę na współpracę z otoczeniem biznesowym – równocześnie program obejmuje angażowanie społeczności lokalnej (pilotażowo mieszkańców el-Ghaddar) w zarządzanie dziedzictwem kulturowym i rozwój gospodarki w regionie.

 

CAŚ UW wykorzysta także gromadzoną przez dziesięciolecia dokumentację archeologiczną, przede wszystkim zasoby wizualne. Powstanie nowoczesne, sprawnie zarządzane repozytorium o szerokim dostępie. Pozwoli to nie tylko na zaprezentowanie zbiorów wizualnych, lecz także na ich wtórne udostępnienie.

 

Przedsięwzięcie potrwa 24 miesiące. Grant w ramach programu Dialog to nie jedyny sukces CAŚ UW w ostatnim czasie. Centrum zostało także zakwalifikowane jako jedna z kilku jednostek naukowych z dziedziny humanistyki, w której strukturach może powstać Centrum Dioscuri – trwa druga edycja programu Dioscuri zainicjowanego przez Towarzystwo Maxa Plancka (MPG), w Polsce realizowanego przez Narodowe Centrum Nauki.