Wydawnictwo Oxford University Press opublikowało pierwszy tom księgi III Quaestiones Theologiae Stefana Langtona, opracowany przez dr hab. Magdalenę Bieniak oraz dr. Wojciecha Wciórkę z Wydziału Filozofii UW. Publikacja ukazała się w serii „Auctores Britannici Medii Aevi”, wydawanej przez British Academy.

 

Opublikowany właśnie tom zawiera edycje krytyczne kwestii teologicznych wpływowego teologa z przełomu XII i XIII wieku Stefana Langtona, arcybiskupa Canterbury i prymasa Anglii. To jemu przypisuje się autorstwo hymnu Veni Sancte Spiritus oraz to, że jako pierwszy podzielił Biblię na rozdziały. ─ Tematyka publikacji koncentruje się na problemach etycznych, w szczególności na problemie cnoty wiary oraz Chrystologii. Zawiera edycję dwudziestu czterech kwestii oraz studium poruszanych tam problemów, a także wprowadzenie filologiczne ─ mówi dr hab. Magdalena Bieniak. To drugim tom z serii, pierwszy z 2014 roku badaczka opublikowała wspólnie z prof. Riccardem Quinto z Uniwersytetu w Padwie.

 

Tom I ks. III został przygotowany w ramach projektu „Filozofia i teologia Stefana Langtona († 1228) w kontekście początków nauczania uniwersyteckiego w Paryżu. Krytyczna edycja czterech ksiąg Quaestiones theologiae oraz studium twórczości”, który jest finansowany przez Narodowe Centrum Nauki. ─ Wydanie tego tomu to efekt długofalowego projektu. Prace nad nim rozpoczęłam jeszcze w 2006 roku, gdy współpracowałam na Uniwersytecie w Padwie ze zmarłym już prof. Riccardem Quinto. Od 2010 r. prowadziłam w Instytucie Filozofii UW seminaria poświęcone filozofii Langtona, podczas których z ówczesnymi doktorantami Wojciechem Wciórką i Marcinem Trepczyńskim przygotowywaliśmy pierwsze, wspólne edycje tekstów Langtona. Trzy lata temu do naszego zespołu dołączyli dr Andrea Nannini (Włochy) i Jan Maliszewski, doktorant z Wydziału Filozofii ─ wyjaśnia dr hab. Magdalena Bieniak.

 

Filozofowie z UW planują wydanie kolejnych tomów w serii ABMA. Wraz z opublikowaną w 2014 r. księgą I stanowić będą kompletne wydanie Langtonowych Quaestiones Theologiae. ─ Na ten rok zaplanowana jest publikacja kolejnego tomu (III.2, ed. M. Bieniak i M. Trepczyński), który dotyczyć będzie w całości problemów etycznych, a dokładnie etyki cnót. Został już przyjęty do druku i jest w fazie korekty. W kolejnych latach ukaże się tom III.3 (ed. M. Bieniak i A. Nannini) oraz tom II (ed. W. Wciórka). Prace nad tymi tomami są już zaawansowane ─ podsumowuje badaczka.

 

Więcej o publikacji w Oxford University Press

Więcej o projekcie Langton