18 marca na UW odbył się w formie zdalnej Dzień Otwarty Szkół Doktorskich. Osoby planujące kontynuację kształcenia na poziomie doktorskim mogły zapoznać się z ofertą szkół, poznać zasady rekrutacji, dowiedzieć się o formach wsparcia finansowego i socjalnego dla doktorantów oraz o możliwościach rozwoju naukowego.

– Doktoraty w większości krajów na świecie są ostatnim stopniem naukowym, który się zdobywa. A zatem ten stopień jest powszechnie rozpoznawalny. W wielu przypadkach, tak jak w przypadku Uniwersytetu Warszawskiego, dyplom doktora cieszy się dużym szacunkiem. Daje młodym doktorom możliwość funkcjonowania na szerokim rynku europejskim, ale też światowym – mówił podczas Dnia Otwartego prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW.

 

W Dniu Otwartym uczestniczyło ponad 700 osób. Szczególną popularnością cieszyły się spotkania w szkołach doktorskich, gdzie dyrektorzy, koordynatorzy rekrutacji oraz przedstawiciele doktorantów opowiadali o rekrutacji i zasadach kształcenia w szkołach. Kandydaci mieli możliwość zadawania pytań.

 

Materiały ze spotkań oraz transmisja wydarzenia są dostępne na stronie https://rekrutacja.szkolydoktorskie.uw.edu.pl/. Na tej stronie można również znaleźć kontakty do koordynatorów rekrutacji.

 

Doktorat na UW

Na UW kształcenie doktorantów prowadzone jest w czterech szkołach doktorskich: Nauk Humanistycznych, Nauk Społecznych, Nauk Ścisłych i Przyrodniczych oraz Międzydziedzinowej Szkole Doktorskiej.

 

W rekrutacji na rok akademicki 2023/2024 na kandydatów w Szkołach Doktorskich UW czeka 330 miejsc, w 3 dziedzinach i 24 dyscyplinach naukowych. Nowo przyjęci doktoranci od 1 października będą kształcić się według nowego programu, który powstał w wyniku dyskusji środowiska naukowego i doktoranckiego, by lepiej wspierać doktorantów na drodze do doktoratu.

 

Rejestracja kandydatów w systemie IRK będzie dostępna w maju i czerwcu. Rozmowy kwalifikacyjne i egzaminy (w przypadku Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych) zostały zaplanowane na lipiec.

 

Harmonogram rekrutacji do poszczególnych szkół jest dostępny w Monitorze UW.