21 marca na UW odbyło się spotkanie „Aleś Bialacki – białoruski wojownik o wolność i laureat pokojowej Nagrody Nobla” organizowane przez Katedrę Białorutenistyki UW. Wydarzenie poświęcone było działalności Alesia Bialackiego, białoruskiego działacza społecznego, obrońcy praw człowieka, więźnia politycznego, laureata Pokojowej Nagrody Nobla z 2022 roku. Podczas spotkania wystąpiła Natalia Pinczuk, małżonka Noblisty.

– Uniwersytety na całym świecie są świątyniami wolności, tolerancji i otwartości, gdzie najważniejszy jest człowiek. Uniwersytet Warszawski jest otwartą uczelnią europejską. Białoruś i jej naród są nam bliskie i mogą liczyć na nasze wsparcie – mówił prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW.

 

Podczas spotkania przedstawiona została sylwetka Alesia Bialackiego, białoruskiego działacza społecznego, obrońcy praw człowieka, więźnia politycznego, dyrektora Centrum Obrony Praw Człowieka „Wiosna”, wiceprzewodniczącego Międzynarodowej Federacji Praw Człowieka, laureata Pokojowej Nagrody Nobla z 2022 roku. W ogłoszonym 3 marca wyroku sądu Aleś Bialacki został skazany na 10 lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Jest on trzecim w historii Pokojowej Nagrody Nobla laureatem, który przebywa w więzieniu.

 

Podczas spotkania zaprezentowano też wystąpienie Alesia Bialackiego z 28 kwietnia 2021 roku, które wygłosił na kilka miesięcy przed aresztowaniem, w związku z przyznaniem mu przez Organizację Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) nagrody „Obrońca demokracji”. Jak podkreślał w swoim wystąpieniu Aleś Bialacki: – Musi być dialog dla narodowego zjednoczenia.

 

Podczas spotkania wystąpiła Natalia Pinczuk, małżonka Noblisty.

 

– Jest to dla nas wielkie wyróżnienie, że możemy gościć tu Natalię Pinczuk. Osobę skromną, ale wielką duchem, umysłem i charakterem ­– powiedział prof. Alojzy Z. Nowak.

 

Biorąca udział w spotkaniu Natalia Pinczuk w swoim przemówieniu podziękowała władzom i społeczności UW za organizację wydarzenia oraz możliwość wypowiedzenia się w obronie Alesia Bialackiego: – W historii naszej wspólnej cywilizacji powstało kiedyś szlachetne hasło „Za wolność waszą i naszą!”, które teraz znowu jest aktualne. Alesia i jego przyjaciół trzymano w sądzie w żelaznej klatce i kajdankach, ponieważ ludzie walczący o wolność, najbardziej niebezpieczni są dla tych, którzy siłą dzierżą władzę na Białorusi. Setki tysięcy obywateli zmuszono do opuszczenia kraju tylko dlatego, że chcieli żyć w demokratycznym państwie. Faktycznie teraz cała Białoruś jest za kratami.

 

– Aleś jest nosicielem idei pokoju, za co został uhonorowany przez wspólnotę międzynarodową. W swoim ostatnim wystąpieniu w sądzie wspomniał o potrzebie pojednania narodowego na Białorusi. Ale właśnie przyszłej Białorusi. Zwracał się nie do uzurpatora, tylko do posłusznych wykonawców jego woli, aby się powstrzymali. Stwierdził też, że natychmiastowe uwolnienie więźniów politycznych stanowi warunek możliwego dialogu. Chcemy wrócić do niepodległej, demokratycznej Białorusi – mówiła Natalia Pinczuk.

 

Podczas spotkania zostały też odczytane zostały fragmenty publikacji Alesia Bialackiego w przekładzie na język polski. W spotkaniu udział wzięli m.in. białoruscy działacze polityczni i społeczni oraz obrońcy praw człowieka. Wydarzeniu towarzyszył występ białoruskich muzyków.

 

 

Spotkanie pt. „Aleś Bialacki – białoruski bojownik o wolność i laureat pokojowej Nagrody Nobla 2022 roku” odbyło się 21 marca w budynku wydziałów Lingwistyki Stosowanej i Neofilologii przy ul. Dobrej 55. Wydarzenie pod patronatem honorowym prof. Alojzego Z. Nowaka, rektora Uniwersytetu Warszawskiego, poprowadził prof. Radosław Kaleta, kierownik Katedry Białorutenistyki UW.