23 i 24 lutego w Wilamowicach z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego odbędą się wydarzenia kulturalne przygotowane dla lokalnej społeczności. Wezmą w nich udział badacze języków zagrożonych wymarciem i reprezentanci mniejszości językowych z Polski i świata. Celem spotkań jest uczczenie bogactwa i różnorodności językowej.

Wymysiöeryś to język wilamowski. Posługują się nim mieszkańcy Wilamowic. W wydarzeniach organizowanych w czasie Dnia Języka Ojczystego z wilamowianami spotkają się naukowcy i aktywiści, którzy pokażą wyniki dotychczasowych działań rewitalizacyjnych. W obchodach „Müterśpröhtag” wezmą udział m.in. Łemkowie, Górale Żywieccy i Podhalańscy, Ślązacy, Kaszubi, Hucułowie, a także potomkowie Azteków posługujących się językiem nahuatl. Organizatorami wydarzeń są naukowcy z Wydziału „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego, którzy współpracują ze Stowarzyszeniem Wilamowianie oraz Urzędem Gminy Wilamowice.

 

Koncerty, spektakle, dyskusje

Wśród wydarzeń kulturalno-językowych będą: pokaz filmu dokumentalnego „Bo dos ej maj śproh” o Wilamowicach i języku mieszkańców tego miasteczka, premiera spektaklu „Ymertihła” wilamowskiej grupy teatralnej „Ufa fisa”, koncerty czy recitale poezji. Będzie można też dowiedzieć się więcej o różnorodności językowo-kulturowej Polski podczas serii wykładów poświęconych tej tematyce.

 

Program i szczegółowe informacje

 

Niech żyje wymysiöeryś

Dzięki zaangażowaniu lokalnych aktywistów i naukowców język wilamowski wciąż żyje, choć jeszcze niedawno prognozowano jego wyginięcie. Co więcej, mówi nim coraz więcej osób z najmłodszych pokoleń. Wilamowskiego można uczyć się zarówno w Wilamowicach, jak na Wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego. Już wkrótce wymysiöeryś ma szansę zyskać status języka regionalnego, co niewątpliwie przyczyniłoby się do jego ocalenia, a tym samym do zachowania ważnych śladów wielokulturowości dawnej Rzeczypospolitej.

 

Obchody Dnia Języka Ojczystego w Wilamowicach są realizowane w ramach projektu „Humanistyka Zaangażowana”, którego celem jest wsparcie i rewitalizacja języków zagrożonych wymarciem, w tym języka wilamowskiego. Badania są finansowanie z prestiżowego europejskiego grantu z programu Twinning Horyzont 2020. Grant został przyznany międzynarodowemu konsorcjum naukowemu pod kierunkiem Wydziału „Artes Liberales” UW. W projekcie pracują również badacze z Uniwersytetu w Lejdzie i School of Oriental and African Studies w Londynie. Jego koordynatorką jest dr hab. Justyna Olko, która od lat zajmuje się badaniem i rewitalizacją ginących języków.

 

Więcej o projekcie

 

Więcej o badaniach dr hab. Justyny Olko