Politologia i prawo to kierunki prowadzone na UW, które otrzymały dotację projakościową. Mogły ją dostać tylko najlepsze jednostki ocenione przez KEJN na A+ oraz A.

Dofinansowanie przez trzy lata będzie otrzymywać dwadzieścia jeden podstawowych jednostek polskich uczelni. Pierwszym warunkiem przyznania dotacji było prowadzenie kierunków studiów ocenionych w latach 2012-2014 przez Polską Komisję Akredytacyjną jako wyróżniające. Ponieważ liczba wyróżniających się jednostek była duża, minister nauki i szkolnictwa wyższego wzięła pod uwagę drugi warunek: posiadanie przez wydziały kategorii naukowej przyznawanej przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (A+ lub A). Wśród jednostek, którym MNiSW przyznało dotację, są Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych z kierunkiem politologia oraz Wydział Prawa i Administracji z kierunkiem prawo.

 

Wysokość dotacji zostanie ustalona na podstawie wzoru. W pierwszym roku nie może ona przekroczyć miliona złotych dla jednostki.

 

Prawo na UW można studiować na jednolitych studiach magisterskich. Politologia to kierunek dwustopniowy. Na studiach I stopnia można uczyć się przedmiotów z jednego z sześciu modułów (specjalizacji):
– państwo i polityka,
– komunikacja i polityka,
– polityka i administracja,
– idee i polityka,
– historia i polityka,
– socjologia i polityka.