Narodowe Centrum Nauki opublikowało szczegółowe zestawienie dotyczące konkursów Maestro 6, Harmonia 6 i Sonata bis 4. Uniwersytet Warszawski zajął pierwsze miejsca w dwóch z trzech konkursów.

Harmonia to konkurs, w którym nagradzane są międzynarodowe projekty badawcze. Uniwersytet Warszawski zajął 1. miejsce w zestawieniu szóstej edycji konkursu. Środki finansowe otrzymało 6 projektów o łącznej wartości 8 044 255 zł.

 

W zestawieniu Sonaty bis 4 Uniwersytet Warszawski także wypadł najlepiej. Konkurs dotyczy projektów badawczych mających na celu powołanie nowego zespołu naukowego. W Sonacie bis 4 NCN wybrał 57 projektów. Do finansowania zakwalifikowano 13 wniosków UW na łączną kwotę 13 738 595 zł.

 

Maestro to konkurs przeznaczony dla doświadczonych naukowców, którzy uzyskują fundusze na pionierskie badania naukowe, w tym interdyscyplinarne ważne dla rozwoju nauki. W szóstej edycji konkursu wybrano 14 z 156 nadesłanych wniosków. Do finansowania zakwalifikowano 2 projekty UW na łączną kwotę 7 284 800 zł. Uniwersytet Warszawski zajął 2. miejsce, zaraz po Uniwersytecie Jagiellońskim.

 

Więcej informacji o zestawieniu konkursów na stronie NCN.