Profesor Grażyna Szelągowska z Wydziału Historycznego UW otrzymała Nagrodę Naukową im. Stanisława Sawickiego Instytutu Polsko-Skandynawskiego w Kopenhadze.

Profesor Grażyna Szelągowska specjalizuje się, m.in. w historii Skandynawii od XVII do XX wieku, historii społecznej XIX i XX wieku, historii filmu. Do najważniejszych publikacji badaczki należą: „Idea zjednoczonej Północy w skandynawskim ruchu studenckim I połowy XIX wieku”, „Poddany i obywatel. Stowarzyszenia społeczne w Danii w dobie transformacji ustrojowej w XIX wieku” czy „Dania. Historia państw świata w XX i XX wieku”.

 

– Nagroda im. Stanisława Sawickiego jest dla mnie szczególnym zaszczytem. Ogromną przyjemność sprawiły mi słowa uznania ze strony jury za moją aktywność naukową, dydaktyczną i organizacyjną na rzecz popularyzacji historii i kultury Skandynawii. Dla kogoś, kto w krajach skandynawskich się wychował, studiował, a następnie poświęcił im cała swoją karierę naukową, mają one specjalne znaczenie – mówi prof. Grażyna Szelągowska.

 

Nagroda im. Stanisława Sawickiego – polskiego germanisty, skandynawisty i tłumacza – przyznawana jest przez Instytut Polsko-Skandynawski w Kopenhadze od 1995 roku. Badaczka z Uniwersytetu Warszawskiego została wyróżniona za wybitne osiągnięcia twórcze, niepodważalne zasługi w dziedzinie naukowo-organizacyjnej oraz za kształcenie młodego pokolenia skandynawistów.