19 września na Uniwersytecie Warszawskim odbyło się cykliczne spotkanie Kanclerzy i Kwestorów uczelni publicznych zrzeszonych w Konferencji Rektorów Uczelni Warszawskich.

W obradach uczestniczył także prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW, który wygłosił wprowadzenie do dyskusji. Obrady rozpoczęły się wykładem pt. „Model zarządzania uczelnią w kontekście rozstrzygnięć Głównej Komisji Orzekającej”, który był poświęcony prowadzeniu gospodarki finansowej uczelni w kontekście ponoszenia odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

 

Spotkanie było także okazją do wymiany doświadczeń w zakresie bieżących wyzwań stojących przed osobami zarządzającymi uczelniami. Szeroko dyskutowane były zagadnienia związane ze wzrostem kosztów mediów. Poszczególne uczelnie prezentowały dotychczas podejmowane działania mające na celu oszczędzanie energii i ograniczanie kosztów z tym związanych. Ponadto w dyskusji poruszono temat jak najbardziej efektywnego zarządzania posiadaną przez uczelnie bazą miejsc parkingowych na kampusach.

 

Uczestnicy spotkania uzgodnili, że kolejna dyskusja zostanie zorganizowana na wiosnę 2023 roku przez Politechnikę Warszawską.