Prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW, otrzymał tytuł doktora honoris causa Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Uroczystość wręczenia honorowego tytułu odbyła się 26 września.

– To jest wielka przyjemność dla każdego, kto uzyskuje tytuł doktora honoris causa. W zależności od środowiska jest to uznanie za pracę, którą się wykonuje albo na rzecz nauki, na rzecz jakiegoś uniwersytetu, albo – jak w tym przypadku – na rzecz sportu akademickiego – powiedział prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW i prezes Zarządu Głównego AZS.

 

Uroczystość nadania prof. Alojzemu Z. Nowakowi tytułu doktora honorowego nauk o kulturze fizycznej Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu odbyła się 26 września w Auli Leopoldina Uniwersytetu Wrocławskiego podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 2022/2023.

 

Decyzję o nadaniu doktoratu honorowego Senat AWF we Wrocławiu podjął 25 lutego 2022 roku. O ocenę dorobku poproszono dwóch recenzentów – prof. Bogusława Fiedora z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz prof. Józefa Lipca z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

 

Podczas uroczystości prof. Alojzy Z. Nowak wygłosił wykład okolicznościowy pt. „Czy sport może być elementem integrującym w deglobalizującym się świecie?”, w którym nawiązał do znaczenia sportu w aktualnych realiach.

 

– Sport, sportowcy, działacze sportowi oraz organizacje zajmujące się aktywnością fizyczną mogą wnosić znaczący, pozytywny wkład do relacji międzyludzkich, do jakości naszego życia, do współpracy rządów, narodów czy państw. Sport może mieć niebagatelny udział w życiu społeczeństw i lokalnych społeczności, ale również w życiu różnych środowisk, takich jak na przykład wspólnota akademicka – mówił prof. Alojzy Z. Nowak.

Prof. Alojzy Z. Nowak jest związany z Uniwersytetem Warszawskim od roku 1984. Kierował Zakładem Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych oraz Katedrą Gospodarki Narodowej na Wydziale Zarządzania. Był też dyrektorem Centrum Europejskiego UW. W latach 1999–2006 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Zarządzania, a następnie od 2006 do 2012 funkcję dziekana wydziału. W latach 2012–2016 był prorektorem UW ds. badań naukowych i współpracy. W 2016 roku został ponownie wybrany dziekanem Wydziału Zarządzania. W trakcie kariery wykładał na uczelniach we Francji, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Rosji, Chinach, Korei i RPA.

 

Ukończył studia na Wydziale Handlu Zagranicznego w Szkole Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa w Warszawie). Studiował także na University of Illinois at Urbana – Champaign (USA), Uniwersytecie w Exeter (Wielka Brytania), w Antwerpii oraz na Free University of Berlin (Niemcy). W 2002 roku uzyskał tytuł profesora nauk ekonomicznych.

 

Od 2018 roku prof. Alojzy Z. Nowak kieruje Akademickim Związkiem Sportowym. Funkcję tę pełni pro publico bono.