14 osób z UW otrzyma granty w ramach konkursu ETIUDA 8. Doktoranci przeznaczą środki z Narodowego Centrum Nauki na badania prowadzone w ramach dziewięciu projektów z obszaru nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce, jednego z nauk o życiu i czterech z obszaru nauk ścisłych i technicznych. Wśród tematów są m.in. bóstwa starożytnego Egiptu, ekowioski, cyfryzująca się administracja i cząstki elementarne.

ETIUDA jest skierowana do uczestników studiów doktoranckich lub osób mających otwarty przewód doktorski. W ósmej edycji konkursu granty zostały przyznane 84 osobom. Stypendium naukowe, które będą otrzymywać doktoranci to 5 tys. zł miesięcznie w okresie przygotowania rozprawy doktorskiej. Laureaci odbędą też staże naukowe za granicą, które potrwają od 3 do 6 miesięcy.

 

Na uniwersytecie najwyższe dofinansowanie otrzymał projekt Jana Kwapisza, który spróbuje wytłumaczyć Model Standardowy cząstek elementarnych przez pryzmat Teorii Wielkiej Unifikacji i koncepcji asymptotycznego bezpieczeństwa grawitacji kwantowej.

Laureaci ETIUDY 8 z UW i ich projekty:
 • Agata Kowalewska, Przyroda w polskich sztukach wizualnych w latach 2000-2020 – analiza filozoficzna, Wydział Filozofii i Socjologii;
 • Dániel Takács, Liminalny aspekt bóstw w starożytnym Egipcie, Wydział Orientalistyczny;
 • Piotr Litwin, Integracja sygnałów wzrokowych, dotykowych i proprioceptywnych w procesie kształtowania się poczucia własności ciała, Wydział Psychologii;
 • Aleksandra Kamińska, Archiwum dziewczyn: własne oblicza dziewczyn w kulturze wizualnej i literaturze, Wydział „Artes Liberales”;
 • Marcin Krassowski, Ekowioski – laboratoria przyszłości; Wydział „Artes Liberales”;
 • Magdalena Skrodzka, Psychospołeczne konsekwencje i moderatory traumy historycznej, Wydział Psychologii;
 • Agata Rybus, Performatywne konstruowanie glokalnej tożsamości miejsca, na przykładzie miejscowości Andźuna, Indie, Wydział Historyczny;
 • Wojciech Waleriańczyk, Różnice indywidualne w zakresie dwuwymiarowego perfekcjonizmu oraz perspektyw czasowych a emocje okołostartowe oraz poziom wykonania w sporcie, Wydział Psychologii;
 • Katarzyna Ziółkowska, Uwarunkowania prawne cyfryzacji administracji z wykorzystaniem technologii rozproszonych rejestrów, Wydział Prawa i Administracji;
 • Łukasz Czepiński, Czasowe i przestrzenne koordynaty sukcesji kręgowców w późnej kredzie Pustyni Gobi, Wydział Biologii;
 • Jan Kwapisz, Konsekwencje asymptotycznego bezpieczeństwa w teorii grawitacji i teorii cząstek, Wydział Fizyki;
 • Dariusz Wiater, Fizyka domieszek w ultrazimnych mieszaninach atomów z jonami i cząsteczkami, Wydział Fizyki;
 • Monika Piersa, Spektroskopia gamma bardzo neutronowo-nadmiarowych jąder w otoczeniu powłok magicznych, Wydział Fizyki;
 • Michał Siłkowski, Efekty relatywistyczne i kwantowo-elektrodynamiczne w kilku-elektronowych układach atomowych i molekularnych, Wydział Fizyki.

 

Opisy projektów oraz pełna lista laureatów są dostępne na stronie NCN.

W ciągu roku od ukończenia pobierania stypendium laureaci są zobowiązani do uzyskania stopnia doktora oraz do zrealizowania stażu zagranicznego.