29 czerwca Ministerstwo Edukacji i Nauki przyznało stypendia 230 młodym naukowcom, w tym 37 doktorantom. Największa liczba laureatów jest z Uniwersytetu Warszawskiego – 22 doktorów i dwie doktorantki.

Minister Edukacji i Nauki przyznał 230 stypendiów młodym naukowcom, w tym 37 doktorantom. W gronie laureatów są 24 osoby z Uniwersytetu Warszawskiego – 22 doktorów i dwie doktorantki. Łącznie do Ministra Edukacji i Nauki wpłynęło w tym roku 1828 wniosków.

 

Stypendia MEiN przyznawane są badaczom, którzy posiadają bogaty dorobek publikacyjny oraz prowadzą innowacyjne badania. Tegoroczni stypendyści z UW reprezentują różnorodne dyscypliny naukowe: archeologia, astronomia, ekonomia i finanse, filozofia, informatyka, językoznawstwo, matematyka, nauki chemiczne, nauki fizyczne, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o kulturze i religii, nauki prawne, nauki socjologiczne, psychologia.

 

Stypendia przyznawane są na wnioskowany okres. W przypadku młodych naukowców z UW jest to 36 miesięcy. Wysokość stypendium wynosi 5390 zł miesięcznie.

 

Pełna lista stypendystów dostępna jest na stronie MEiN >> 

Laureaci stypendium ministra dla wybitnych młodych naukowców

 

Badacze ze stopniem doktora:

 

 • dr Bartosz Bieganowski (matematyka);
 • dr Marcin Paweł Bielecki (ekonomia i finanse);
 • dr Joanna Alicja Ciesielska (archeologia);
 • dr Daniel Maksymilian Hoffmann (matematyka);
 • dr Maciej Kałaska (archeologia);
 • dr Marta Alicja Kołodziejska (nauki socjologiczne);
 • dr Miron Bartosz Kursa (informatyka);
 • dr Jacek Lewkowicz (ekonomia i finanse);
 • dr Mateusz Zbigniew Łełyk (filozofia);
 • dr Magdalena Ewa Łuniewska-Etenkowska (psychologia);
 • dr Joanna Urszula Mazur (nauki prawne);
 • dr Przemysław Mróz (astronomia);
 • dr Wanda Helena Niemyska (informatyka);
 • dr Natalia Magdalena Pamuła (nauki o religii i kulturze);
 • dr Michał Paweł Parniak-Niedojadło (nauki fizyczne);
 • dr Magdalena Alicja Paul (nauki o komunikacji społecznej i mediach);
 • dr Luis Javier Pentón Herrera (językoznawstwo);
 • dr Adam Ploszka (nauki prawne);
 • dr Robert Jakub Rybski (nauki prawne);
 • dr Bartłomiej Sadowski (nauki chemiczne);
 • dr Monika Maria Stobiecka (nauki o kulturze i religii);
 • dr Grzegorz Konrad Wesołowski (ekonomia i finanse).

Doktorantki:

 • Aleksandra Wiktoria Dzięgielewska-Krzywoń (nauki prawne);
 • Dagmara Maria Socha (archeologia).